In Partnership with AOL Search

DMOZ

Giriş

DMOZ'da editör olmak eğlenceli ve tatmini edici bir deneyim olabilir. DMOZ'a katılarak, en detaylı ve verileri en yaygın olarak kullanılan internet dizinin oluşumuna katkıda bulunuyorsunuz. DMOZ farklı milliyetlerden gelen, değişik kültürlere ve ilgi alanlarına sahip editörlerin oluşturduğu bir topluluktur. Bu topluluğun ortak paydası; herkesin kullanımına açık, derinliği ve genişliğiyle insanlığın sahip olduğu bilgi birikiminin tüm başlıklarını ve görüş açılarını kapsayacak şekilde tarafsız ve objektif bir kaynak yaratmaya olan ilgileridir.

Dizin yönergeleri DMOZ'un yayın ilkelerini ve topluluk faaliyetlerini yönlendiren prensip ve standartları içerir. Tüm editörlerin bu yönergelere uymaları; düzenlemeleri esnasında verdikleri kararlarda ve topluluk içinde ileri sürecekleri fikirlerinde temel olarak kullanmaları beklenmektedir. Her ne kadar burada kati kurallar veriliyor olsa da, birçok yönerge nadir rastlanır özel durumları da kapsayacak şekilde genelleştirilmiştir. Bu yönergelere uymak her ne kadar önemli olsa da, düzenlemelerde mükemmellik adına kullanıcı dostu bir dizin yaratmaktan da vazgeçmemelisiniz. Bu yönergeleri ve kategorilere özel kuralları, düzenlemeleriniz esnasında verdiğiniz kararlar için zemin olarak kullanınız ve son kullanıcılar her zaman aklınızın bir köşesinde olsun.

Yönergeler temel düzenleme uygulamalarına dair bilgiler verir ama tüm düzenleme ayrıntılarına, karşılaşılabilecek özel durumlara değinmez. Editörler ekstra rehberlik, örnekler, ipuçları, öğütler ve "nasıl yapılır" belgeleri içeren Editor Resource Zone'dan (ERZ) faydalanabilir (çoğunlukla İngilizce). Bu kaynakları inceledikten sonra halen cevaplanmamış sorularınız varsa bunları editör forumlarında sorabilirsiniz. Editör olmayanlar ise sorularını, gönüllü editörlerin DMOZ hakkındaki soruları cevapladıkları Resource Zone forumlarında sorabilirler.

Bu yönergelerin her bölümü aşağıda açıklanmıştır.

Web Sitelerini Seçmek ve Değerlendirmek

Web Sitelerini Betimlemek

Web Sitelerini Organize Etmek

Bağlantı Bakımı

Editörlere Yönelik Bilgiler

Ek Yönergeler

Yukarıdaki temel yönergelere ek olarak, çeşitli yetkilere sahip veya belli kategorilerde düzenleme yapan DMOZ editörleri için bazı ek yönergeler de vardır.