In Partnership with AOL Search

DMOZ

Ghid ODP

Bazele editării
Cum să începem
A include sau a nu include
Ghid cu referire la situri
Descrierea siturilor
Generalităţi
de editare

Bazele categoriilor
Introducere
Subcategorii
Subcategorii regionale
@link-uri
Categorii comune
Alte moduri de organizare a siturilor
Ghid cu referire la categorii
Informaţii în plus
Spamming
Robozilla
Utilizatorii de date ODP
Tipuri de editori
Comunicare şi reguli de conduită
Conflicte de interes
Informaţii copyright

Bazele editării

Această secţiune explică cele două metode disponibile prin care se pot adăuga situri în director şi apoi descrie ţelul proiectului în ceea ce priveşte tipurile de situri incluse, modul de descriere a siturilor şi alte sfaturi generale.

Cum să începem

Logaţi-vă de pe pagina dmoz.org. După logare vă va aparea bordul de editare. Această pagină include o listă a categoriilor care urmează a fi editate. Apăsaţi pe categoria care doriţi să fie editată. Există două moduri de adăugare a siturilor la categoria dumneavoastră. Puteţi pe de o parte trece în revistă siturile înregistrate sau puteţi căuta printre situri pentru adăugarea la director.

Situri propuse
Puteţi edita siturile care au fost propuse spre adăugare în categoria dumneavoastră prin selectarea linkului "5. Unreviewed sites" din ecranul de editare pentru categoria dumneavoastră. Pe ecranul de editare va trebui să editaţi titlul şi descrierea. Pentru vizualizarea sitului, apăsaţi pe cuvântul "URL" în partea stângă sus a ecranului pentru a aduce fereastra în prim plan în fereastra curentă sau apăsaţi pe "new" pentru a vizualiza situl într-o fereastră nouă. Verificaţi fiecare sit separat. Asiguraţi-vă că situl există, şi că se leagă de categoria la care a fost înregistrată. Situl trebuie să aibă conţinut util; este important ca numărul listărilor în director să crească, şi la fel este important ca listările să fie de calitate.

Adăugarea siturilor noi
Se pot adăuga noi situri la director de la interfaţa de editare prin introducerea URL-ului în câmpul de lângă "1. Add new site." Interfaţa completează informaţiile despre situl web din titlul sitului şi din tagul meta description sau din primele câteva rânduri ale textului de pe sit. Cu siguranţă va trebui să editaţi atât titlul cât şi descrierea. Interfaţa vă va spune la fel dacă situl există deja într-o altă categorie în director.

A include sau a nu include

Nici un site nu este un plasament garantat în Open Directory şi proiectul depinde de buna judecată la adăugarea conţinutului. Ţelul nostru este ca ODP să devină cea mai utilă resursă pe Internet.  În cazul în care un sit web este încă în faza de dezvoltare sau nu oferă conţinut aparte sau valoare pentru cel care caută, s-ar putea să nu fie un candidat bun pentru Open Directory. Dorim să devenim cel mai inteligibil director din lume, oferind o bază de date cu conţinut bogat în calitate. Iată şi câteva întrebări care ar putea fi utile la evaluarea unui sit:  Pe scurt, dorim ca editorii să păstreze integritatea editorială şi să aplice mereu raţiunea.

Ghid cu referire la situri

Mai jos vă oferim câteva sfaturi după care să vă ghidaţi la adăugarea siturilor. Aceste sfaturi vor asigura că siturile înregistrate în ODP se vor conforma ţelului acestuia. 

Link-uri Afiliate
Link-urile afiliate se constitituie ca fiind link-uri la un sit comercial care de obicei, însa nu întotdeauna, include un ID afiliat sau de referinţa în URL, cum ar fi AffiliateID=19555&ProductID=508.  Persoana a cărui ID este în link primeşte comision după fiecare persoană care cumpără de pe sit după ce urmează link-ul. Un sit care afişează şi link-uri afiliate pe lângă conţinutul propriu (cum ar fi un sit realizat de fani pentru un cântăreţ cu interviuri, fotografii şi link-uri prin care se pot achiziţiona CD-urile acestuia) poate constitui o înregistrare la director.  Siturile care conţin numai link-uri prin care se pot cumpăra cărţi sau CD-uri fără alt conţinut nu se vor înregistra în director. 

Situri oglindă
Siturile oglindă (mirror site) sunt situri care au acelaşi conţinut, însă sunt accesate prin URL-uri diferite. In general, siturile oglindă nu se vor înregistra în ODP.  Siturile oglindă se consideră spam în director. Secţiunea Spamming conţine mai multe detalii legate de acest lucru. 

Exemplu: http://www.dmoz.org
                 http://dmoz.com
Multi-level Marketing şi schemele piramidă
Sistemul de marketing pe mai multe nivele se bazează pe vânzarea prin care compensarea se face pe două căi: o parte provine din vânzarea de bunuri sau servicii către consumatori şi cealaltă parte provine din vânzarea persoanelor recrutate şi incluse în plan. Siturile reprezentante sau distribuitoare vor fi înregistrate în aceeaşi categorie ca şi compania reprezentată. De exemplu, Metabolife se va introduce în categoria Business/Opportunities/Networking-MLM, şi reprezentanţii Metabolife vor fi înregistraţi tot aici: Business/Opportunities/Networking-MLM/

Fiecare sit de acest tip trebuie să afişeze numele companiei reprezentate pentru a putea fi înregistrat corespunzător. Pentru o companie reprezentată fiecărui reprezentant îi este permisă o înregistrare. Astfel, se vor înregistra numai siturile care afişează numele companiei reprezentate. 

Siturile care fac parte din "scheme piramidă", "scrisori în lanţ", sau "jocuri cu bani" nu vor fi înregistrate de vreme ce încalcă legea Stalelor Unite ale Americii (U.S. Postal Lottery Statute (18 U.S.C. § 1302)).  Federaţia Internatională a Asociaţiilor de Vânzare Directă defineşte o schemă piramidală ca fiind o "schemă în care fiecare persoană recrutată plăteşte o taxă de înregistrare în scopul de a primi în viitor bani sau alte avantaje care derivă din taxa de înregistrare a altor persoane recrutate pe parcurs, şi nu din vânzarea produselor către consumatori. Pentru mai multe detalii a se vedea situl WFDSA.

Situri care nu sunt în engleză
Siturile în alte limbi decât engleza vor fi înregistrate la o categorie echivalentă şi precisă din World. În cazul în care observaţi un site în altă limbă decât engleza într-o categorie în afara categoriei World, vă rugăm să o treceţi în categoria World adecvată. De exemplu: un sit în limba română din categoria Arts/Literature/Authors Unreviewed trebuie mutat în categoria World/Română/Artă/Literatură Unreviewed. În cazul în care nu vă daţi seama care este categoria în care trebuie să fie mutat situl, mutaţi-l în categoria World/(Limbă) Unreviewed adecvată. Vă rugăm anuntaţi şi ceilalţi editori despre mutarea dumneavoastră prin câmpul ODP Note. 


Se acceptă includerea unei categorii asemănătoare care se leagă de categoria World corespunzătoare. În cazul în care numărul de link-uri nu se mai poate administra, un subiect poate conţine o categorie pentru Non-English care este populat cu @link-uri către categoriile World corespunzătoare, dar fără listare de situri.

Situri pentru adulţi
Categoria Adult este prevăzută cu taguri PICS pentru a preveni browserele protejate pentru copii în a accesa acea parte a directorului. Categoria Adult nu apare pe pagina principală ODP şi nu va aparea nici la căutare excepţie făcând cazul când se foloseşte un cuvânt cheie "Adult only" la căutare sau se utilizează căutarea avansată. Toate siturile legate de sex trebuiesc listate în categoria Adult. Daca găsiţi situri cu conţinut adult listate în categoria dumneavoastră, sau primiţi înregistrări de situri pentru adulţi, mutaţi-le în cea mai adecvată categorie din Adult.

Situri ilegale
Siturile cu conţinut ilegal nu vor fi incluse în director, mai ales acelea care intenţionat distribuie material ilegal. De vreme ce sunt în vigoare legile SUA în ceea ce priveşte proiectul ODP, siturile care încalcă aceste legi nu vor fi listate. Exemple de conţinut ilegal în majoritatea jurisdictiilor includ material pornografic, materiale care încalcă drepturile de autor; materiale care instighează la acte ilegale (fraudă sau violenţă), etc. Informaţiile referitoare la fapte ilegale consumate nu se consideră a fi ilegale, numai în cazul în care sunt publicate special cu scop de instigare.

Exemplu: un sit anti-avort care afişează numele medicilor care efectuează acest tip de intervenţie nu contine nimic ilegal, însă un site anti-avort care afişează aceeaşi listă într-un context care ar constitui pericol la persoana acestora este ilegal. (ex. program de lucru, adresa personală, numele aparţinătorilor)
Este probabil că anumite ţări din afara Statelor Unite vor face publice legi referitoare la conţinutul siturilor Web din acea ţară. Astfel de legi se pot extinde asupra unor situri Web la fel ca şi în cazul ODP care pur şi simplu adună laolaltă şi descrie alte situri. Astfel editorii vor respecta legile ţării de provenienţă a siturilor în ceea ce priveşte înregistrarea anumitor situri.

Respectând aceste reguli, editorii nu vor utiliza termeni pentru numele de subcategorii care vor sugera incorect ca un sit oferă link-uri către conţinut ilegal (ex. "Warez" sau "Bootlegs") sau referire la acte ilegale. La fel, descrierile ODP nu trebuie să sugereze ca un sit listat va ajuta utilizatorii în comiterea unor acte ilegale sau în obţinerea de conţinut ilegal. (ex. softuri pirate sau muzică), de vreme ce astfel de descrieri vor sugera incorect intenţia unui editor individual sau al ODP de a promova comiterea unor acte de acest gen sau distribuirea materialelor de acest tip.

Evaluarea siturilor ca fiind legale sau ilegale este de multe ori dificilă şi necesită verificare de la caz la caz. Editorii sunt invitaţi să consulte stafful ODP ori de cate ori au o nelămurire. Stafful ODP îşi rezervă dreptul de a şterge sau de a modifica înregistrările. Stafful ODP pregăteşte o secţiune FAQ oficială legată de siturile ilegale şi alte probleme de acest gen. Vi se va oferi un link aici atunci când totul este on-line. Până atunci, vă rugăm să contactaţi stafful ODP în legătură cu întrebările şi sugestiile pe care le aveţi legate de aceste subiecte. 

Înregistrarea siturilor ca anunţuri
Siturile la înregistrare nu vor include anunţuri sau mesaje menite editorilor sau celor care înregistrează situri - oficiale sau personale. Deşi afişate fără intenţie rea, aceste anunţuri sunt compilate în ODP RDF. Anunţurile îşi pierd înţelesul şi în context îi pot induce în eroare pe cei care caută.

Exemplu de notă care nu se va utiliza:
NOTĂ CATEGORIE - vă rugăm nu înscrieţi situri în această categorie.
Înregistrarea siturilor care sunt rezultatele unor căutări
Lista de situri ar trebui să ducă utilizatorul la un domeniu exact. Nu este adecvată crearea unui set de situri rezultat şi înregistrarea acestora ca un singur sit. Înregistrările nu trebuie să se compună din rezultate de căutare provenind din alte directoare Web, dmoz.org sau date de alte maşini de căutare generice. În câteva cazuri rare pot exista situri înregistrate care se compun din rezultate date de surse specializate de conţinut, dar înregistrările de acest tip nu sunt încurajate. În nici un caz nu se vor înregistra rezultatele date de căutarea efectuată pe dmoz.org ca fiind un singur sit. 

Înregistrarea de pagini de produse
În ODP nu se vor înregistra pagini individuale de produse. Ţelul ODP nu este de a reda un catalog de vânzare online. Siturile care sunt create cu scopul distribuirii unui singur produs nu vor fi înregistrate, mai ales în cazul în care se afiliază între ele sau dacă situl este un distribuitor pentru un producător deja listat în director. 

Mai multe listări ale unui URL
În multe dintre cazuri un sit poate fi listat într-o singură categorie a proiectului Open Directory. Totuşi există ocazii în care un sit poate fi listat în mai multe categorii. Aceste situri se limitează la acelea care deţin valoare de cercetare şi/sau acoperă un număr mai mare de teme în aşa fel încât o categorie nu ar ajunge pentru descrierea conţinutului sitului. Există câteva situaţii în care un URL poate fi listat atât într-o categorie tematică cât şi într-o categorie regională, cum ar fi un sit despre o echipă de sport profesionistă.
Iată şi un exemplu de sit care poate fi listat de mai multe ori.

 Exemplu:
Infoplease Kids Almanac - Un mare sit de referinţă numai pentru copii. Puteţi găsi aici ajutor pentru tema de acasă şi lucruri importante legate de mii de subiecte, inclusiv sport, distracţii, geografie, istorie, biografii, educaţie şi sănătate.

Adăugarea de link-uri care duc la paginile unui sit
Link-urile care duc la subpaginile unui sit se numesc deeplink-uri. În majoritatea categoriilor, utilizarea de deeplink-uri este mai degrabă excepţie şi nu regulă. Deeplink-urile ar trebui să ofere conţinut unic şi util pentru o categorie anume. Nu există reguli stricte în ceea ce priveşte tipurile de situri la care se adaugă sau nu deeplink-uri. Se adaugă deeplink-uri mai ales acelor situri care oferă conţinut util şi unic şi prin acesta dau valoare directorului (ex. categorii cu conţinut foarte limitat şi în cazul siturilor în care conţinutul propriu zis este "îngropat" în subpagini). Totuşi, editorii trebuie să fie precauţi la adăugarea deeplink-urilor la un URL. Dacă nu sunteţi siguri în ceea ce priveşte adăugarea deeplink-urilor, apelaţi la un editor cu experienţă, cum ar fi un meta sau un editall pentru sfaturi. În final, toate deciziile legate de deeplink sunt la discreţia staffului DMoz.

Descrierea siturilor

Fiecare sit înregistrat trebuie să aibă un titlu şi o descriere. Această secţiune vă oferă instrucţiuni referitoare la adăugarea titlurilor şi descrierilor corespunzătoare. Important: de multe ori va trebui să editaţi titlurile şi descrierile care derivă din meta tag-uri.

Titluri

Titlul trebuie să fie informativ şi concis în acelaşi timp. Dacă titlul propus nu descrie situl în mod adecvat, va trebui să-l schimbaţi pentru a reflecta titlul care apare la vizualizarea sitului. Iată câteva sfaturi utile. Exemple de titluri

Incorect: Tata Institute Of Social Sciences: Unit For Media And Communications 
Corect: Tata Institute of Social Sciences: Unit for Media and Communications 

Incorect: Welcome to Planet World-stars, galaxies, moons, suns, black holes, and more!!
Corect: Planet World

Incorect: GOVERNMENT SOCIAL PROGRAMS IN MONTANA
Corect: Government Social Programs in Montana

Descriere
Descrierea oferă informaţii specifice despre sit. O descriere cum ar fi "Un sit interesant care include date biografice, texte ale melodiilor, interviuri şi mostre audio" este mai utilă decât descrierea "Un sit despre artist. Prezentare drăguţă". Utilizatorii ar trebui să reuşească să localizeze situl căutat în funcţie de descriere. Exemple Muzică: (Titlul trebuie să fie numele formaţiei sau numele artistului - nume, prenume).
Abdominal Snowmen - clipuri Real Audio, informaţii despre formaţie, imagini, explicări ale melodiilor, spork rock primer, listă a cântecelor care conţin cuvântul monkey.
Reyes Jr, Walfredo - Renumit percuţionist de la Santana, Steve Winwood, şi multe altele. Include galerie foto, itinerarii, biografie şi discografie.
(Important: În cazul în care artistul deja are o subcategorie proprie, nu mai trebuie să folosiţi formatul "prenume, nume". Folosiţi formatul "nume, prenume" numai atunci când categoria pentru artist nu există; sau atunci când înregistraţi situl într-o categorie în afara aceleia la care aparţine artistul

Exemple Sport:
Seattle Mariners - Pagina reînnoită Seattle Mariners. Include videouri, produse, informaţii despre noua sală, screensavere, scoruri, programe şi transmisii în direct prin RealAudio.

Câmp ODP Note
Acest câmp se utilizează pentru comunicarea unor informaţii despre o editare către ceilalţi editori. Câteva exemple de acest tip sunt: Duplicate entry; Moving from category x  unreviewed to category y unreviewed, etc.

Câmpul Date
Câmpul date este doar pentru referintele media cum ar fi articole şi treceri în revistă. Elementele prevăzute cu dată sunt sortate în funcţie de această dată (şi nu în ordine alfabetică). Sunt plasate laolaltă în partea inferioară a paginii, sub site-urile care nu sunt prevăzute cu dată. Un sit cu o dată nu poate fi marcat ca fiind cool.

Nu utilizaţi acest câmp pentru a afişa data la care pagina a fost editată ultima dată sau pentru a marca intrările care sunt mai slabe decât celelalte.

Generalităţi de editare

Editorializare
O descriere bună trebuie să fie pe cât posibil de obiectivă fără opinia editorului de pe sit.

Conţinut inadecvat
ODP va fi un director util numai în cazul în care siturile sunt plasate în categoria cea mai adecvată  Este important ca această determinare să fie cât mai obiectivă. Pentru a asigura obiectivitatea, unii editori de multe ori consultă şi alţi editori în legătură cu apartenenţa sitului. În cazul în care există o categorie mai adecvată pentru situl în discuţie, editorul poate trimite situl la acea categorie cu o notă explicativă adecvată. 

Situri cool
Un sit care se deosebeşte prin ceva anume de celelalte situri sau este cel mai la subiect sit în ceea ce priveşte o categorie, este denumit "Sit Cool". Teoretic, de vreme ce situl cool este cel mai bun sit în categorie, ar trebui să existe numai unul. Totuşi, s-ar putea să se accepte şi două situri cool în anumite cazuri.

Li se interzice editorilor să îşi marcheze siturile proprii sau afiliate ca fiind situri cool. Siturile marcate în acest fel vor fi excluse din director. 

Important: Vă rugăm utilizaţi marcajul cool sit în loc să creaţi categorii denumite "Alegerile editorilor".


Bazele categoriilor

Introducere

Sistemele de categorie ierarhice, cum ar fi proiectul ODP se numesc în general sisteme de clasificare. Totuşi, odată cu organizarea resurselor de Internet au apărut şi alte terminologii şi modalităţi de descriere a clasificărilor. Taxonomia şi Ontologia sunt termeni în plus utilizaţi pentru descrierea muncii de organizare în categorii. Când vă întâlniţi cu aceşti termeni nu uitaţi că se folosesc aleator. În esenţă, ţelul dezvoltării unei structuri de categorii este de a crea un sistem care permite oamenilor de a găsi materialul căutat cu mai mare uşurinţă.

Nici un editor nu deţine în totalitate o categorie anume. Chiar dacă sunteţi singurul editor care apare într-o categorie, vor mai fi şi alţii care vor realiza unele editări şi vor adăuga situri la categoria dumneavoastră. Aceşti editori includ editorii categoriilor părinte şi cei cu privilegiul editall.

Când aduceţi schimbări la o categorie, cum ar fi crearea unei subcategorii sau mutarea unor situri dintr-o categorie în alta, trebuie să anunţati ceilalţi editori despre acest lucru. Forma preferată a comunicaţiei este prin e-mail sau prin afişarea schimbărilor în forumul editorilor.

Subcategorii

Crearea subcategoriilor
Creaţi o subcategorie atunci când aveţi 20 sau mai multe link-uri într-o categorie. În general, subcategoriile nu vor fi create până când numărul link-urilor nu ajunge la 20 într-o categorie. Când s-a ajuns la 20 sau mai multe link-uri, probabil vor fi evidente şi temele în jurul cărora acestea pot fi structurate. Nu uitaţi că un număr mare de link-uri este greu de parcurs pentru a se ajunge la resursa dorită.

Nu se cere să creaţi subcategorii în mod obligatoriu, deoarece unele categorii nu pot fi împărţite în subcategorii. De exemplu, categoria Shopping/Home_and_Garden/Garden_Accessories/Gifts/ conţine mai mult de 50 de link-uri care duc la distribuitori pentru cadouri legate de grădinărit. Este mai greu să împărţim această categorie în subcategorii pe baza tipului de produs.

Alegerea numelui pentru subcategorie
Proiectul ODP la momentul actual nu utilizează un anumit vocabular pentru alegerea numelor pentru subcategorii. Totuşi există câteva reguli minore care vă vor ghida în alegerea unui nume pentru a evita duplicarea categoriilor. Pentru editorii din categoria Regional:  Editorii regionali au dezvoltat propria lor listă de recomandare de subcategorii care se vor folosi sub locaţiile geografice numai pentru categoria Regional. 

1. Verificaţi dacă există o categorie cu acelaşi nume sau categorii pe aceeaşi temă

2. Nume tematic de subcategorie vs. nume formal de subcategorie: 3. Lucruri care trebuiesc evitate la crearea unui nume de subcategorie

Subcategorii regionale

Categoria Regional din ODP este locul unde se află siturile pentru o regiune geografică anume. În general, categoriile ODP conţin situri care nu se referă în mod special la o regiune geografică, ele fiind de interes global. Dacă doriţi să creaţi un director pentru resurse locale sau regionale, va trebui să deveniţi editor pentru categoria Regional. O resursă locală este una care acoperă o arie restrânsă, o regiune, o provincie. În general cerem editorilor să nu creeze directoare regionale pentru resurse locale în subcategoriile ODP. Se vor crea astfel de subcategorii regionale în cazul în care nu corespunde alt tip de subcategorie.

@Link-uri

Numite şi symlink-uri, @link-urile duc la categorii care pot servi ca subcategorii ale categoriei curente. Symlink-urile se disting printr-un @ la sfârşitul numelui de categorie. Pot exista mai multe @link-uri într-o singură categorie. @Link-urile sunt amestecate în subcategorii. Dacă sunteţi pe cale să creaţi o nouă subcategorie şi vă daţi seama că noua categorie ar putea duplica conţinutul unei categorii deja existente, creaţi un @link la acea categorie.
Exemplu: Arts/Performing_Arts 
                        Magicians@
Acest @link duce utilizatorul la Arts/Performing Arts/Magic/Magicians. Astfel, categoria Magicians@ în acest exemplu se leagă prin @link la Magic/Magicians şi Magic/Magicians provine prin @link de la Arts/Performing_Arts.
Crearea @link-urilor
Pentru adăugarea unui @link într-o categorie, mergeţi la pagina de editare a acelei categorii şi apăsaţi pe " [Adaugă @link]" la sfârşitul listei de subcategorii. Utilizaţi bare pentru a separa categoriile în calea spre categoria la care doriţi să creaţi link şi înlocuiţi spaţiile din numele categoriei cu subliniuţe ("_"). Pe pagina de editare, un @link pentru care nu deţineţi drept de editare va apărea în negru (de vreme ce nu puteţi edita în acea categorie).
Sfat util: Puteţi pur şi simplu *copia* titlul categoriei astfel, "Top:Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories", şi apoi *redaţi* titlul în spaţiul liber din formular. Majoritatea sistemelor vor copia textul utilizând comanda "ctrl-c" şi vor reda înapoi textul prin comanda "ctrl-v". Softul în mod automat translatează virgulile cu spaţii în bare şi spatiile în subliniuţe. Acest mod de lucru este mult mai rapid şi nu lasă loc greşelilor. Tot ce trebuie să faceţi aici este să excludeţi cuvântul "Top:" din link, căci altfel sistemul nu va recunoaşte categoria corectă.
Ştergerea @link-urilor
Pe pagina de editare, butonul "şterge link" de lângă @link-uri nu este o instrucţiune cum că link-ul trebuie să fie şters. Dacă din greşeală apăsaţi pe butonul "şterge link" (sau aţi dorit să ştergeti un @link şi v-aţi răzgândit), apăsaţi pe butonul "Back" din browser. Apăsând fie pe "Confirm" sau "Cancel" pe pagina cererii de ştergere va duce la ştergerea @link-ului. Apăsând pe butonul "Back", puteţi ignora cererea de ştergere.

Categorii comune

Link-urile categoriilor comune duc la categorii asemanatoare in alte domenii din ODP. In mod normal ar trebui sa existe doar cateva categorii asemanatoare in fiecare subcategorie.

Crearea categoriilor asemănătoare
Pentru a crea un link către o categorie asemănătoare mergeţi la pagina de editare a categoriei şi apăsaţi [Adaugă/şterge categorii asemănătoare din Open Directory] şi introduceţi numele categoriilor.

Alte modalităţi de organizare a siturilor

Alfabet
Alfabetizarea nu este neapărat cea mai bună modalitate pentru categorizare, însă în unele cazuri, este singura modalitate. Exemplele includ colecţii de link-uri care nu pot fi subcategorizate uşor, cum ar fi numele artiştilor sau a autorilor. Fiţi conservativi atunci când decideţi să utilizaţi modalitatea alfabetului, dat fiind faptul că nu uşurează parcurgerea listei mai ales atunci când utilizatorii nu sunt familiarizaţi cu terminologia din domeniul tematic.

Realizarea alfabetizării
La realizarea unei alfabetizări, creaţi toate categoriile de la A la Z. Asiguraţi-vă că fiecare categorie de la A la Z este trecută în majuscule - în caz contrar nu va funcţiona.

La realizarea unei alfabetizări, consultaţi ceilalţi editori pentru a determina dacă alfabetizarea este cea mai bună opţiune pentru categorizarea subcategoriei.

Sortarea opţiunii de prioritate
Prioritatea de sortare face ca un grup de subcategorii să apară într-o secţiune separată, deasupra celorlalte subcategorii rămase pe pagina publică. O linie orizontală separă cele două grupuri. Prioritatea de sortare nu este vizibilă de pe pagina de editare. Toate categoriile sunt listate în ordine alfabetică.

Utilizarea opţiunii de setare a priorităţii
Sortarea după prioritate trebuie utilizată pentru a da prioritate categoriilor principale dintre categorii acolo unde sunt multe subcategorii. Sortarea după prioritate este menită să listeze cele mai des utilizate şi vizitate subctegorii separat de celelalte. La fel se utilizează şi pentru a separa două aspecte diferite ale categoriei. Dacă nu avem prea multe subcategorii, împărţirea lor în două grupuri nu va schimba mult structura categoriei.

Setarea priorităţii
Numai editorii cu drepturi editall pot seta opţiunea de sortare după prioritate. Dacă nu deţineţi aceste drepturi, mergeţi la forumul primului nivel din categoria dumneavoastră şi găsiţi discuţia intitulată "Move/Rename/Delete". Adăugaţi un mesaj care specifică categoria dumneavoastră şi listaţi subcategoriile pe care le doriţi afişate separat. Utilizaţi majusculele şi subliniutele aşa cum se cere pentru ca editorii editall să poată copia textul direct în unealta de sortare după prioritate.

Ghid cu referire la categorii 

Acest ghid ODP se referă la fiecare categorie din director. Editorii din câteva categorii superioare şi-au creat propriu set de sfaturi utile care sunt menite să completeze acest ghid. Sfaturile referitoare la categorii oferă instrucţiuni referitoare la categoria în discuţie. Observaţi că sfaturile referitoare la categorii nu sunt niciodată în contradicţie cu acest ghid şi nu sunt mai importante decât cele cuprinse în acesta. Link-uri către sfaturi cu referire la categorii se găsesc la Computers: Internet: Searching: Directories: Open_Directory_Project: Policies_and_Procedures: Editing_Guidelines.

Informaţii în plus

Spamming

Fenomenul numit spam apare în cazul în care se înregistrează pagini identice la aceeaşi categorie de mai multe ori şi în cazul în care un sit se înregistrează la mai multe categorii inadecvate, sau înregistrarea în vreun mod încalcă regulamentul de înregistrare ODP. Un truc care poate fi utilizat pentru a se ajunge la mai multe listări în director este de a înregistra situl în domenii înregistrate diferit. De exemplu: Compania Wonder Steak îşi înregistrează URL-ul: www.wondersteaks.com şi mai înregistrează şi un alt URL, www.steaksareus.com, care duce la aceeaşi pagina. Ţelul nostru este de a menţine ODP pe cât posibil fără înregistrări spam şi aici avem mare nevoie de spiritul de observaţie al editorilor.

Siturile care în mod repetat 'spamează' directorul vor fi blocate şi şterse din director. Siturile afiliate cu acest tip de situri pot la fel să fie blocate sau şterse din director. În cazul în care observaţi acest fenomen în cazul vreunui sit din categoria de care răspundeţi, aveţi dreptul să îi trimiteţi un mesaj persoanei care s-a ocupat cu înregistrarea, explicându-i regulamentul. Puteţi să faceţi referire la acest ghid pentru clarificare. Daca decideţi să scrieţi persoanei responsabile, vă rugăm să daţi dovadă de politeţe. Limbajul vulgar nu este adecvat. Vă rugăm să specificaţi că nu sunteţi reprezentant DMOZ. Dacă nu doriţi să îi scrieţi dumneavoastră, puteţi trimite un mail la DMOZ.staff@teamaol.com cu următorul subiect - "ODP Spam" - şi ne vom ocupa noi mai departe. 

În unele cazuri, siturilor li se vor aplica deeplink-uri. În aceste cazuri, aceste link-uri ar trebui să ofere un conţinut extrem de util şi unic pentru o categorie anume. Adăugarea deeplink-urilor ar trebui să fie o excepţie mai degrabă decât o regulă.

Robozilla

Robozilla este un webcrawler care din când în când scanează directorul pentru localizarea link-urilor incorecte sau care nu mai sunt valide. Robozilla observă dacă o pagină a fost mutată sau nu poate fi gasită. Editorii pot astfel corecta erorile găsite. Codurile de eroare Robozilla sunt numere pozitive mai mari decât 100 sau numere negative. Numerele pozitive reprezintă erori în protocol HTML: Robozilla a reuşit să ia legătura cu serverul însă nu a ajuns la document. Numerele negative înseamnă că Robozilla nu a reuşit să ia legătura cu serverul.

Corectarea greşelilor
Verificaţi link-urile pentru a vă asigura că acestea chiar nu funcţionează.

În timpul verificărilor mutaţi link-ul fie înapoi în lista siturilor nerevizuite fie în bookmarkurile dumneavoastră.

Utilizatori de date ODP

Datele ODP se folosesc de un numar mare de situri web, maşini de căutare şi portaluri. O listă puteţi găsi aici.  ODP nu controlează dacă acestea îşi reînnoiesc sau nu datele. O secţiune FAQ  neoficială şi licenţa ODP conţin detalii în plus. 

Tipuri de editori

Pe lângă editorii care au permisiune standard de a edita numai categoriile pentru care au drepturi, ODP mai deţine trei tipuri de editori care efectuează funcţii de editare şi de management al comunităţii foarte variate.

Editorii editall
Un editall poate edita în fiecare categorie fără să fie listat, inclusiv în categoria Test. Editalli nu au drept de editare în bookmark-urile celorlalţi editori. Pot şterge o categorie goală chiar dacă există şi alţi editori înregistraţi pentru acea categorie. Editallii pot seta opţiunea de sortare a priorităţii pe categorii. La crearea unei noi subcategorii, editallii au dreptul de a specifica un singur editor ca fiind editorul pentru categoria în discuţie.

Editorii Catmv
Editorii catmv pot da un nume nou categoriilor şi au dreptul de a le muta. Pot lăsa toţi editorii, istoria de editare, newsgroupurile, @link-urile şi categoriile afiliate intacte. Categoriile mutate de către un catmv lasă în urmă o redirectare în aşa fel încât utilizatorii care încearcă să ajungă la categoria veche vor fi redirectaţi la cea nouă. În plus, editorii catmv deţin aceleaşi drepturi ca şi editallii.

Editorii Meta
Editorii Meta au dretul de a accepta sau nu aplicaţiile editorilor. Nu au dreptul de a elimina editorii existenţi. În plus deţin aceleaşi privilegii ca şi editorii catmv şi editallii.

Comunicaţie

Trimiterea de e-mail către editori
Proiectul Open Directory respectă intimitatea editorilor, şi cerem ca editorii să se trateze între ei cu acelaşi respect. Editorii sunt încurajaţi să lucreze laolaltă ca o echipă şi să comunice între ei. În cazul în care editorii doresc să se contacteze între ei, trebuie să recurgă la opţiunea de editor feedback localizat în profilul de editare.

Utilizarea forumurilor
Puteţi folosi forumul pentru categoria de nivel superior pe care o editaţi, (exemplu: Arts), pentru a comunica cu ceilalţi editori din categoria dumneavoastră. O modalitate de a obţine feedback din partea celorlalţi editori este crearea unei noi discuţii în forum şi trimiterea prin email către coeditori a URL-ului adecvat, cerându-se ca răspunsurile să fie publicate în forum. În acest fel fiecare poate participa la discuţie. La fel puteţi afla sfaturi utile de la alţi editori care nu au drept de editare în categoria dumneavoastră. Editorii sunt încurajaţi să trimită emailuri printre ei în legătură cu tema forumului de discuţii pentru ca fiecare să aibă posibilitatea de a afla despre aceasta. În plus faţă de forumurile categoriilor de nivel superior, mai există şase forumuri generale şi 7 forumuri în alte limbi decât engleza pentru categoriile World.

New Editors- ajutor pentru editorii noi.

Ontology- se ocupă cu structura directorului pentru mai multe categorii.

Bugs & Features- raportează erorile sau cererile pentru o opţiune de editare.

ODP Culture- sfaturi utile pentru editori şi reguli de colaborare.

Meta-Editor- discută problemele legate de 'big picture'.

General- în cazul în care nici o altă categorie nu corespunde temei în discuţie.

Afişarea observaţiilor în forumuri
Înainte de a trimite un nou fir de execuţie, folosiţi masina de căutare din Forum pentru a vedea dacă vi s-a răspuns la întrebarea anterioară. (De asemenea verificaţi ODP - Întrebări frecvente, care răspunde la o mulţime de întrebări frecvent adresate). Subiectul observaţiei dumneavoastră trebuie să fie explicit. Cititorii trebuie să îşi dea seama de subiect chiar înainte de a citi observaţia dumneavoastră. Observaţia trebuie să se refere la un singur subiect. Când trimiteţi un răspuns la întrebare, nu deviaţi de la subiect. Trebuie să aveţi grijă ca răspunsul dumneavoastră să fie util pentru mulţi cititori. S-ar putea să fie mai util să trimiteţi câte un e-mail editorilor care sunt implicaţi. Comentariile dumneavoastră trebuiesc să fie concise. Aveţi grijă atunci când comunicaţi cu alţi editori. Trimiteţi-vă observaţia la un singur forum.

Link-uri hypertext în forumuri
Dacă vă referiţi la o categorie sau la un sit anume includeţi URL-ul său. Dacă introduceţi un text care începe cu "http://", softul Forumului va transforma totul până la spaţiu în link hypertext. Cititorii pot apăsa pe link pentru a ajunge la pagina dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că nu va trebui să utilizaţi , pentru că virgula va fi transformată în parte din link şi nu va duce nicăieri. Lăsaţi spaţiu inainte şi după hyperlink-uri pentru a le separa de semnele de punctuaţie.

Protejarea emailurilor şi a forumului
Conţinutul forumului ODP, observaţiile editorilor şi emailurile Editor-la-Editor sau Feedback-ul sunt menite a fi utilizate de către editorii ODP. Editorilor li se interzice publicarea sau dezvăluirea acestor informaţii altor persoane în afara celorlalţi editori şi a echipei ODP. Reformulările sunt permise numai în cazul în care textul nu îi este atribuit unui singur editor şi republicarea nu ar viola drepturile de autor ale acestuia. Nu este niciodată adecvată dezvăluirea identităţii sau a adresei de e-mail a unui editor ODP fără consimţământul acestuia.

Încălcarea regulamentului ODP referitor la mesajele e-mail şi la forumul de discuţii nu va fi tolerată şi va constitui motiv pentru eliminarea editorilor.

Compania Netscape Communications îşi rezervă dreptul de a publica informaţiile apărute pe forumul de discuţii, în mesajele e-mail, în notele editorilor şi alte comunicate ODP care se referă la director. Aceasta înseamnă că discuţiile de pe forum, chiar şi cele din forumul privat meta şi mesajele e-mail trimise staffului ODP pot fi trimise mai departe autorităţilor.

Contactarea persoanelor care efectuează înregistrarea
În anumite cazuri e necesar comunicarea cu persoanele care efectuează înregistrarea, dar în general este bine ca această comunicare să se menţină în limite restrânse, excepţie făcând cazul în care persoana care efectuează înregistrarea iniţiază schimbul de informaţii. În nici un caz nu este îngăduit să susţineţi că reprezentaţi stafful ODP în discuţiile purtate. În cazul în care se ivesc probleme cu vreo persoană responsabilă cu înregistrarea, va trebui să contactaţi stafful ODP. 

În cazul în care sunteţi contactaţi referitor la probleme legale ODP, contactaţi stafful ODP la DMOZ.staff@teamaol.com.  Problemele legale şi întrebarile dumneavoastră vor fi tratate de către stafful ODP.

Abuz de comunicaţie
Comunicarea referitoare la ODP -- între editori, persoane responsabile de înregistrare sau stafful ODP -- trebuie să dea dovadă de politeţe şi bun simţ. Nu se va tolera comportamentul abuziv şi violent.

De multe ori utilizatorii şi editorii pot contacta ceilalţi editori şi în afara funcţiei de editor feedback. Aceasta este o funcţie publică. Proiectul Open Directory nu suportă nici un fel de contactare personală şi nu cere informaţii personale despre editori. Totuşi, este important de ştiut că: conţinutul profilului de editor poate fi vizualizat de către alţi editori şi de către public. Dacă credeţi că drepturile dumneavoastră personale au fost violate datorită faptului ca v-aţi alăturat proiectului Open Directory, vă rugăm să anuntaţi stafful ODP şi să trimiteţi o descriere detaliată a incidentului. Chiar dacă ODP nu controlează totul, totuşi în câteva situaţii s-ar putea să reuşim să evităm incidentele.

Conflicte de interes

Editorii se pot afilia cu situri relevante pentru categoria pe care o editează şi îşi pot adăuga atât siturile proprii cât şi cele cu care se afiliează.  Totuşi, este contrar termenilor ODP ca editorii să îşi adauge numai siturile proprii şi cele afiliate, să se angajeze în vreo formă de promovare a siturilor proprii în aşa fel încât acest lucru să dezavantajeze alte situri. Aceste acţiuni interzise includ: excluderea siturilor concurente din director motivând simplu prin faptul că aparţin concurenţei sau editarea intenţionată a titlului sau a descrierii acestor situri în aşa fel încât să inducă în eroare utilizatorul la căutare. Editorii sunt încurajaţi să ne consulte în cazul în care nu reuşesc să se decidă în cazul siturilor concurente.

Eliminarea editorilor
Editorii reprezintă baza acestui proiect. În anumite cazuri totuşi ne rezervăm dreptul de a înlătura editori sau de a revoca provilegiile acestora, pe baza unor motive întemeiate.  Aceste motive pot fi următoarele, însă nu se limitează doar la acestea: 

Editorii meta pot să revoce privilegiile de editare ale unui editor pentru una sau mai multe categorii sau pot limita privilegiile editoriale, dacă consideră că acest lucru e necesar. Stafful DMOZ îşi rezervă dreptul de a schimba drepturile editorilor şi de a elimina editori din întregul ODP. Editorii au dreptul să comunice cu stafful DMOZ în legătură cu aceste decizii 

Important: Conturile inactive expiră după 4 luni de la ultima editare.

Informaţii copyright

Făcând parte din Open Directory, luând în considerare faptul că aţi fost acceptaţi pentru participare, renuntaţi la drepturile de autor în favoarea companiei Netscape Communications în ceea ce priveşte materialul trimis spre înregistrare în Open Directory Project (fie acesta descrieri de link-uri, mesaje e-mail, comunicarea, organizarea directorului şi altele). Netscape îşi rezervă dreptul ne-exclusiv de a utiliza şi de a modifica acest material. Important: Această secţiune este înca în faza de revizuire.


Nici o informaţie cuprinsă în acest ghid nu constituie bază legală pentru revendicarea unor drepturi referitoare la ODP, la compania Netscape Communications sau companii afiliate, angajaţi, directori, manageri. În schimbul dreptului de a fi editor voluntar, sunteţi de acord să renunţaţi la revendicările care ar proveni din acest drept de editor.

Declarăm că dăm dovada de discreţie şi de bun simţ în ceea ce priveşte determinarea conţinutului şi structurii directorului. Ne rezervăm dreptul de a refuza, şterge sau edita înregistrări din director. Ne rezervăm dreptul de schimba conţinutul acestui ghid şi a termenilor ODP oricând, fără anunţ prealabil.