In Partnership with AOL Search

DMOZ

סקירה כללית

עריכת המדריך יכולה להיות חוויה מהנה ומספקת. הצטרפותך למדריך תעזור בבניית המדריך המקיף ובעל התפוצה הרחבה ביותר ברשת. המדריך הפתוח מהווה קהילה מגוונת של עורכים, המייצגת לאומים, תרבויות ותחומי עניין רבים. המכנה המשותף הוא עניין ביצירת משאב לא משוחד ואובייקטיבי עבור הקהל הרחב, שיכסה את מאגר הידע האנושי לעומקו ולרוחבו תוך ייצוג כל הנושאים ונקודות ההשקפה.

הקווים המנחים של המדריך מתווים את הסטנדרטים והעקרונות השולטים בתוכן העריכה של המדריך ובפעילות שלו כקהילה. אנו מצפים מכל העורכים לציית לקווים מנחים אלה ולהשתמש בהם כבסיס לקבלת החלטות בתהליך העריכה ולשיפוט על פי השכל הישר. בעוד שמוצגת כאן מדיניות מוחלטת, רבים מהקווים המנחים הם כלליים מספיק כדי לתת מקום להחלטות בנסיבות מיוחדות. בעוד שהעמידה בקווים המנחים היא קריטית, באותה מידה גם חשוב לא להחיל אותם בנוקשות ברמה כזו שתקריב את הידידותיות למשתמש למטרת טוהר העריכה. השתמשו בקווים המנחים כבסיס להחלטות שלכם בעריכה בנוסף לכללים הספציפיים לכל קטגוריה. זיכרו להיות מודעים תמיד למשתמש הקצה.

הקווים המנחים מספקים את הבסיס לעריכה ולא מטפלים בכל הנסיבות המיוחדות והניואנסים שבה. אנו ממליצים לעורכים לפנות לאזור המשאבים לעורך אשר נותן הנחיות, דוגמאות, מאמרי הסבר, טיפים ועצות נוספות. אם אחרי שפניתם למשאבים אלה עדיין יש לכם שאלות, הציגו אותן באחד הפורומים לעורכים. למי שאינו עורך כדאי לפנות לפורום הפומבי של המדריך, בו עורכים יענו על כל שאלה הקשורה למדריך הפתוח.

להלן מתואר כל חלק מהקווים המנחים.

בחירתם והערכתם של אתרי אינטרנט

תאור אתרי אינטרנט

ארגון אתרי אינטרנט

תחזוקת קישורים

מידע לעורכים

קווים מנחים משלימים

בנוסף לכללים מרכזיים אלו, עורכי המדריך מסתמכים גם על סדרת קווים מנחים לגבי הרשאות וקטגוריות ספציפיות.