In Partnership with AOL

DMOZ: Open Directory Project

Obsah

Editování v ODP může být zábavná a uspokujující zkušenost. Začleněním do ODP pomáháte budovat nejobsáhlejší a nejrozšiřovanější adresář na Internetu. ODP je různorodá komunita editorů reprezentovaná mnoha národy, kulturami a zájmy. Společnou hodnotou je zájem ve vytváření nezaujatého, objektivního zdroje pro rozsáhlou veřejnost, plně zahrnující šíři a hloubku lidského vědění a reprezentující všechna témata a pohledy.

Směrnice ODP nastiňují zásady a požadavky určující editorský obsah a aktivity komunity ODP. Po všech editorech se žádá, aby dodržovali směrnice a používali je jako základ pro dobrá editorská rozhodnutí a zvážení zdravého rozumu. Někde jsou přesně daná pravidla, jinde jsou směrnice dostatečně obecné, aby umožnily uplatnění ve specifických a zvláštních situacích. Ač je nezbytné být v jednotě s těmito směrnicemi, je stejně tak nezbytné, aby nebyly uplatňovány tak útlocitně, že dojde k obětování uživatelského přátelství za editorskou čistotu. Používejte tyto směrnice jako základ pro editorská rozhodnutí, stejně jako pro specifické popisy kategorií. Vždy mějte na paměti koncového uživatele.

Směrnice nabízejí editorské základy, ale nezahrnují všechny editační možnosti a zvláštní okolnosti. Editoři by se měli obracet na Editorské zdroje, kde jsou ukázány a nabízeny postupy, příklady a další tipy a rady jak na co. Máte-li i po prostudování těchto zdrojů otázky, zveřejněte je v jednom z editorských fór. Ne-editoři by měli využít veřejné fórum ODP, kde jsou editoři k dosažení k zodpovězení otázek o ODP.

Každá část těchto směrnic je popsána zde:

Výběr a hodnocení www stránek

Popisování www stránek

  • Směrnice pro editování - Zahrnuje práci s URL, nadpisy a popisky, poznámky editorů, políčko data zařazení a možnost ocenění stránky.

Řazení stránek

  • Podkategorie - Vysvětluje tvoření a pojmenování podkategorií, stejně jako regionální podsekce.
  • Vlastnosti kategorie - Vysvětluje abecední pruh, nastavení řazení priority, @odkazy, popisuje kategorie a odkazované kategorii.

Udržování odkazu

  • Chyby odkazů (Robozilla) - Popisuje automatického kontrolora odkazů a navrhuje metody oprav chybných adres.
  • Spamování - Načrtává politiku při obdržení nevyžádaných odkazů (spamu).

Editorské informace

Doplňkové směrnice

Kromě těchto hlavních směrnic se ODP editoři řídí také směrnicemi přístupových práv a směrnicemi pro specifické kategorie.