In Partnership with AOL Search

DMOZ

Guia per a l'editor de la categoria de nens i joves de l'ODP

Conceptes bàsics sobre l'edició
Per començar
Incloure o no incloure
Pautes per a l'acceptació de llocs específics
Descripció dels llocs
Pautes generals per a l'edició
Conceptes bàsics sobre les categories
Introducció
Subcategories
Barres alfabètiques
Ordre de prioritat
Enllaços@
Categories relacionades
Descripcions i pautes de les categories
Preguntes més freqüents sobre les categories
Informació addicional
Correu no sol·licitat (Spam)
Robozilla
Usuaris de les dades de la categoria de nens i joves de l'ODP
Tipus d'editors
Comunicació i codis de conducta
Conflictes d'interessos 
Informació sobre el copyright 

Conceptes bàsics sobre l'edició

Aquesta secció explica els dos mètodes possibles per afegir llocs al directori i després descriu els propòsits del projecte referents a quins llocs caldrà incloure-hi, com cal que hi siguin descrits i d'altres línies directives generals.

Per començar

Entra-hi des de la pàgina inicial de dmoz.org/Kids_and_Teens. Tan bon punt hi hagis entrat, accediràs al teu menú d'edició. Aquesta pàgina inclou una llista de les categories que edites. Fes clic amb el cursor sobre la categoria que vulguis editar. Hi ha dues maneres d'afegir llocs a la teva categoria. Pots revisar els llocs que ja han estat tramesos o bé pots cercar tu mateix els llocs a afegir. 

Con afegir nous llocs
Els nous llocs poden ser afegits al directori des de la interfície de l'editor escrivint l'URL en el camp al costat de "1. Afegir un nou lloc". Quan fas clic al botó d'afegir, s'obre la pantalla d'edició del lloc web. La interfície emmagatzema automàticament informació sobre el lloc web especificat a partir del títol i la descripció dels metamarcadors o les seves primeres línies de text. Generalment caldrà que editis (adaptis) tant el títol com la descripció. La interfície us dirà també si el lloc ja existeix en una altra categoria del directori. 

Llocs tramesos
Pots afegir llocs que ja han estat tramesos a la teva categoria fent clic sobre "5. Llocs sense revisar", a la pantalla d'edició de la categoria. En aquesta pantalla, hi pots editar el títol i la descripció. Per veure el lloc, fes clic sobre la paraula "URL" a la part superior esquerra de la pantalla per tal que t'aparegui en la finestra actual o bé fes clic sobre "nou", per veureu en una nova finestra.  Comprova que el lloc existeix i que tinguin relació amb la categoria per a la qual van ser poposats. El lloc caldrà que tingui un contingut útil; malgrat que incrementar el nombre de llocs llistats en el directori és important, també és necessari assegurar-nos que són de qualitat.

Si el lloc proposat té un objectiu massa ampli o massa reduít per ser llistat en la categoria, cal que trobem la categoria adequada que cobreixi el contingut del lloc i l'haurem de moure a pendents d'aquella categoria. Per fer això, vés a la part inferior de la pàgina d'edició del lloc i entra el nom de la categoria de destí a la finestra 'Moure a una altra categoria'. Marca l'opció de 'Col·locar en pendents' i fes clic a 'Actualitza'. 

Els llocs tramesos al directori de nens i joves són importants per al creixement del directori.  Generalment és millor per al directori trobar el lloc idoni per a un lloc tramès a una categoria incorrecta que eliminar-lo de pendents de la seva categoria. Es demana a tots els editors que feu l'esforç de trobar la categoria adequada per als llocs de qualitat que hagin estat tamesos a categories incorrectes, sobretot si el lloc compleix els requisits mínims de qalitat i no està llistat en cap altra banda del directori.
 

Incloure o no incloure

La categoria de nens i joves de l'ODP inclou llocs dissenyats per a menors de 18 anys. També es poden incloure llocs adreçats al públic en general que siguin apropiats i interessants per a menors de 18 anys, encara que ja siguin llistats al directori principal. 

Cap lloc te garantida la seva inclusió en la categoria per a nens i joves de l'ODP, atès que el projecte depèn del criteri dels editors per afegir continguts de qualitat. El nostre propòsit és crear el recurs més útil a l'Internet per a nens i joves.  Si un lloc web encara està en construcció, i no proporciona un contingut únic o un valor per a l'usuari, podria no ser un bon candidat per al directori. Volem crear el directori per a nens i joves més complet i fàcil d'entendre del món i, al mateix temps, mantenir una base de dades que sigui d'alta qualitat. Demanem que els editors demostrin integritat editorial i sentit comú.

Continguts a incloure - Per a totes les edats

Llocs de qualitat amb un contingut interessant: Els llocs web afegits a la categoria per a nens i joves de l'Open Directory han de complir els següents requisits:

Llocs apropiats per a l'edat: Tots els llocs són concebuts, adreçats i adequats per als menors de 18 anys.  Els llocs afegits s'han d'avaluar d'acord amb les següents pautes per a cada edat. 

Nens (12 anys i menys) - Contingut adequat al desenvolupament i educació dels nens.

Adolescents (13-15 anys) - Contingut dirigit als centres d'interès dels joves adolescents i que inclou temes i recursos rellevants, a més de contingut que ressalta els nous interessos que desenvolupa típicament aquest grup d'edat.

Joves (16-18 anys) - Contingut que reconeix el creixement d'habilitats, interessos, responsabilitats i maduresa d'aquesta edat.

Els llocs que no estan dissenyats ni destinats a un o més d'un d'aquests grups menors de 18 anys no s'hauran d'incloure a la categoria de nens i joves de l'Open Directory.

Llocs adreçats al consum:  Si el contingut predominant està orientat a la informació o l'entreteniment, poden ser acceptats a la categoria de nens i joves de l'Open Directory. 

 • Exemple 1 (Acceptable): Aquest lloc és sobretot educatiu o d'entreteniment, però conté un enllaç cap un lloc de compres a la part superior de la pàgina inicial. És només una part de tot el contingut del lloc Discovery.com.

  URL: http://kids.discovery.com/
  Títol: Discovery Kids
  Descripció: Ofereix diversió, aventures setmanals, jocs i càmeres web d'animals. 

  Exemple 2 (No acceptable): Aquest lloc conté molts articles que serien d'interès per a nens, però majoritàriament és un lloc de compres.

  URL: http://www.etoys.com/
  Títol: eToys.com
  Descripció: Botiga en línia de qualsevol marca de joguines.

  Si l'objectiu principal del lloc és la venda de productes i serveis cal considerar-lo un lloc comercial i no s'ha d'afegir a la categoria de nens i joves de l'ODP, encara que vagi adreçat als menors de 18 anys. Llocs orientats a informar o entretenir, però que contenen un enllaç cap a una botiga en línia, poden ser acceptats sempre que la compra no sigui l'objectiu principal del lloc.

  Altres excepcions poden ser llocs comercials que pretenen ensenyar els nens i joves com fer servir els diners, preparar un pressupost o com fer les compres.

  Exemple 3 (Acceptable): Aquest lloc està patrocinat per una conselleria financera que pretén vendre els seus serveis, però conté articles que ensenyen els infants a fer estalvi, començar un negoci o ofereixen preguntes-respostes sobre els diners.

  URL: http://www.younginvestor.com/
  Títol: El lloc de l'inversor jove
  Descripció: Lloc perquè els nens i els seus pares aprenguin a invertir els seus estalvis. Ofereix jocs i consells.

 • Continguts que NO s'han d'incloure - Per a totes les edats

 • Excepció:

  Els materials educatius que presenten el desenvolupament sexual i la pubertat, els anticonceptius, informació sobre les malalties de transmissió sexual, les pràctiques de sexe segur, la salut sexual i l'anatomia i la fisiologia del sistema reproductor humà. Aquests materials educatius han d'estar adaptats per als menors de 18 anys i han de contenir informacions sobre fets i de tipus enciclopèdic. 
  Exemple (Acceptable)

 • Excepcions
 • Aquestes categories estan relacionades amb llocs que defensen: com obtenir materials inapropiats i/o com construir, cultivar o fer servir aquest material. Les categories no estan relacionades amb llocs que ofereixen opinions o materials educatius, com per exemple l'ús històric de la marihuana o les circumstàncies dels sentiments antisemites a l'Alemany dels anys 1940.

  Pautes per a l'acceptació de llocs específics

  A continuació trobaràs unes pautes directament relacionades amb l'acceptació de llocs.  Aquestes pautes garanteixen que el material afegit a la categoria de nens i joves de l'ODP segueix els objectius del directori.

  Llocs il·legals
  No s'han de llistar en el directori llocs de contingut il·legal, en particular aquells llocs que són especialment orientats a oferir o distribuir materials il·legals. Exemples de contingut il·legal a la majoria de jurisdiccions: la pornografia infantil, els materials que infringeixen els drets sobre la propietat intel·lectual, que demanen, animen o instiguin activitats il·legals (com el frau o la violència) i material difamatori. Les informacions sobre fets o les explicacions, generalment NO encoragen les conductes il·legals, tret que la seva intenció sigui facilitar la realització immediata d'un crim en una situació específica.

  Exemple: un lloc antiavortista que ofereix una llista amb el nom dels metges que són a favor de l'avortament, seria acceptable; però un lloc antiavortista que ofereix una llista amb el nom i adreça dels metges que practiquen l'avortament en un context que impliqui una amenaça implícita(per exemple que ofereixi les rutes i horaris de feina, els números de telefon de casa seva o els noms de les seves dones i fills), no hauria de ser llistat.

  Altres nacions fora dels Estats Units poden pretendre estendre la seva jurisdicció als llocs webs accessibles pels usuaris del seu país. Aquestes reivindicacions jurisdiccionals es poden estendre a llocs que, com l'ODP, només llisten i descriuen altres llocs. En conseqüència, els editors han d'acatar les lleis de les seves pròpies jurisdiccions sobre el fet de llistar determinats llocs web.

  Segons aquesta guia d'edició, els editors no han de fer servir termes com a noms de subcategories que suggereixin de manera errònia que aquestes contenen enllaços de llocs amb contingut il·legal (per exemple, "Warez" o "Bootlegs") o que promouen activitats il·legals. De la mateixa manera, les descripcions a l'ODP no han de suggerir que un lloc llistat ajuda a la comissió d'actes il·legals o a obtenir materials il·legals (per exemple, programes o musica pirates), de la mateixa manera que algunes descripcions que podrien suggerir erròniament la voluntat d'algun editor de promoure la comissió d'aquests actes o la distribució dels esmentats materials..

  La valoració de la il·legalitat potencial d'un lloc concret normalment és difícil de determinar i requereix una revisió individual cas per cas. Els editors han de consultar amb l'staff de L'ODP qualsevol aspecte legal. L'staff de l'ODP es reserva el dret d'esborrar o modificar llocs llistats de manera discrecional.

  Enllaços afiliats
  Els enllaços afiliats són els enllaços a llocs comercials que, per un general, encara que no sempre, inclouen una ID o una referència afiliada dins de l'URL, de manera semblant a AffiliateID=19555&ProductID=508. La persona, la ID de la qual és a l'enllaç, obté una comissió de tothom que faci una compra des del lloc després d'haver seguit aquell enllaç. Un lloc que conté una llista d'enllaços afiliats afegits a un altre contingut (com ara un lloc per a fans d'un cantant, que té entrevistes, fotografies i enllaços per poder adquirir-ne els CDs) podria ser una proposta acceptable per al directori. Els llocs que primordialment consisteixen en una col·lecció d'enllaços per comprar llibres o CDs, etc. i/o no proporcionen un contigut únic, no són adequats per a la seva inclusió en el directori. 

  Llocs mirall
  Els llocs mirall són aquells que tenen el mateix contingut però als quals hom hi accedeix a través d'altres URL. Com a norma general, els llocs mirall no haurien de ser llistats a l'ODP. Sovint, els llocs mirall es fan servir com un mitjà per a enviar correu no sol·licitat al directori. La secció sobre Correu no sol·licitat conté més detalls sobre la política del directori respecte d'aquests llocs. 

  Exemple: http://www.dmoz.org
                   http://dmoz.com

  Llistats de llocs com avisos 
  Els llistats de llocs no haurien d'incloure notes o missatge destinats als editors o als remitents ­ni oficials ni personals. Encara que ben intencionats, aquests avisos es compilen dins del fitxer RDF de la categoria de nens i joves de l'ODP, emprat per molt diverses empreses de recerca. Amb les descàrregues dels usuaris, els avisos perden el seu significat i context i, per això, només confonen el cercador.

  Exemple de nota a evitar:
  AVÍS SOBRE LA CATEGORIA - Si us plau, no proposeu llocs en aquesta categoria.

  Llistats de llocs que inclouen els resultats d'una cerca
  Els llocs llistats han de dur l'usuari a una pàgina concreta. És incorrecte crear un conjunt de resultats de cerques i llistar aquest conjunt com si fos un lloc. Les entrades no han de ser el resultat d'una cerca provinent d'altres directoris, de dmoz.org o de motors de cerques genèriques.  En alguns casos excepcionals, es poden llistar llocs constituïts del resultat d'una cerca que provingui d'una font especialitzada, però no és recomanable.  En cap cas s'han de llistar els resultats de les cerques a dmoz.org. 

  Llistats de productes
  S'ha d'evitar llistar llocs dedicats a la venda i distribució d'un sol producte si són llocs afiliats o el lloc només és un distribuïdor per a un fabricant ja llistat al directori. La funció de l categoria de nens i joves de l'ODP no és reproduir les entrades individuals d'un catàleg de venda en línia.  Tot i així, els llocs sobre un producte són generalment acceptables si ofereixen informació substancial, consells, recomanacions o o informació d'ús per als consumidors.

  Llistat múltiple d'un mateix URL
  La majoria de llocs es corresponen perfectament amb una sola categoria concreta de nens i joves.  Tanmateix, en algunes ocasions el lloc podria ser llistat en més d'una categoria. Aquests llocs s'han de limitar a aquells llocs que tenen un veritable valor per entretenir o educar i/o cobreixen diferents temàtiques, de tal manera que una sola categoria no és suficient per descriure tot el contingut del lloc.  De totes maneres, cal tenir amb compte que els llistats múltiples són l'excepció i no pas la regla.  A continuació et mostrem alguns llocs que es podrien llistar més d'un cop: 

  Infonens - Un lloc de referència per a nens. Ajuda per als deures d'escola i informació sobre molt diversos temes, com ara esports, lleure, geografia, història, biografies, educació i salut.

  FunBrain.com - Jocs, trencaclosques i altres activitats per aprendre matemàtiques, l'ortografia, la gramàtica, la lògica i altres tècniques. Inclou una secció destinada als mestres.

  Enllaços profunds (deeplinks)

  Enllaçar en profunditat (deeplinking) és el procés d'afegir enllaços a les subpàgines d'un lloc. En la gran majoria de categories i branques, l'enllaç en profunditat és més l'excepció que no pas la regla. Els enllaços en profunditat haurien d'oferir contingut únic i extremament útil per a una categoria en particular. No hi ha cap norma estricta que contempli la mena de llocs que haurien o no haurien de ser enllaçats en profunditat. Proveir als usuaris enllaços profunds, d'una manera uniforme, cap a llocs que proposen un contingut extremadament útil i únic pot afegir valor al repertori en alguns casos (per exemple, les categories amb pocs llocs i que els que hi ha són disponibles a l'interior de llocs web de contingut més ampli). De totes maneres, els editors han de ser molt crítics i han de fer servir el seny per afegir enllaços profunds d'un URL ja llistat. Si no estàs segur de poder adjuntar un enllaç profund, demana consell o ajuda a un editor més experimentat, com ara un metaeditor o un editall. Com a darrer recurs, totes les decisions d'addició d'enllaços profunds depenen de l'aprovació de l'staff.

  Descripció dels llocs

  Tots els llocs que llistis haurien de tenir un títol i una descripció adequats. Aquesta secció dóna instruccions específiques per afegir títols i descripcions adequats. Nota: La majoria de vegades et caldrà editar els títols i les descripcions procedents dels metamarcadors.

  Títols
  El títol ha de ser alhora informatiu i concís. Si el títol per defecte no descriu apropiadament l lloc, una alternativa pot ser fer servir el títol que apareix quan visites el lloc o en el nom de domini. A continuació t'indiquem algunes regles addicionals. 

 • Exemples de títols

  Incorrecte: El Meravellós Món de la Cali i la Grafia
  Correcte: El meravellós món de la Cali i la Grafia 

  Incorrecte: Benvingut a SprocketWorks!!
  Correcte: Sprocket Works

  Incorrecte: kidstuffadventure.com
  Correcte: Kid stuff adventure

 • Les descripcions
  La descripció dóna informació específica sobre el lloc. Una descripció com "Informació biogràfica, lletres, textos d'entrevistes i mostres d'àudio" és molt més útil que la descripció "Lloc sobre l'artista. Format clar". Els usuaris haurien de poder trobar el lloc que volen a través de la descripció. Les bones descripcions:

 • Exemples sobre música: (El títol del lloc ha de ser el nom del grup o de l'artista -el cognom seguit del nom).
  Abdominal Snowmen - Clips en Real Audio, informacions sobre el grup, imatges, explicacions de les cançons, una guia d'spork rock i una llista de cançons a partir de mots clau.
  Reyes Jr, Walfredo - Bateria de renom mundial que ha actuat amb Santana, Steve Winwood i altres. També inclou una galeria fotogràfica, el seu itinerari, la biografia i la discografia. 
  (Nota: Si l'artista ja té una ubcategoria pròpia, llavors no cal llistar els llocs amb el format "cognom, nom".  Només has de fer servir el format "cognom, nom" quan no hi ha categoria pròpia de l'artista o quan calgui llistar aquest lloc en una altra categoria, diferent de la de l'artista)

  Exemple sobre esports:
  Seattle Mariners - Lloc oficial de l'equip. Conté videos, la botiga, dades del nou estadi, fons d'escriptori, resultats i transmissions en viu en Real Audio.

 • Camp de notes de l'ODP
  Aquest camp permet que un editor pugui transmetre informació pertinent sobre un determinat lloc web als altres editors. Alguns exemples de comentaris apropiats per aquest camp: Lloc duplicat; Lloc mogut a pendents de la categoria 'x' des de pendents de la categoria  'y', etc.

  Grups d'edat
  Marca amb l'etiqueta adequada a cada grup d'edat tots els llocs de les diferents categories, clicant sobre le botó que hi ha a l'esquerra de cada grup d'edat. Normalment només assignaràs un sol grup d'edat a cada lloc, però hi haurà casos en què caldrà assignar-ne dos, o possiblement tres, tot depenent de l'audiència a què s'adreci el lloc. Un lloc pot requerir més d'una marca de grup d'edat si el contingut és intencionat, dirigit i apropiat per a més d'un grup d'edat (per exemple, un lloc escolar adreçat a alumnes tant de primària com de secundària, necessitaria l'etiqueta de "nens" i "joves"). Les marques per grups d'edat són les següents:

  Nens (12 anys i menors) - contingut adequat per al desenvolupament i educació dels nens i nenes.

  Adolescents (13-15 anys) - contingut concentrat en les àrees d'interès dels adolescents i que inclou els temes i els recursos apropiats aauest grup, a més del contingut que ressalta els nous interessos que desenvolupa típicament aquest grup d'edat.

  Joves (16-18 anys) - contingut que reconeix el creixement d'habilitats, interessos, responsabilitats i maduresa d'aquesta edat.

  Camp d'ordenació per data
  Aquest camp pot ser utilitzat per a les dates de publicacions periòdiques, com ara articles o revistes o també per a esdeveniments limitats en el temps, com ara conferències o congressos. Els llocs llistats amb una data s'ordenen per aquest camp (i no pas alfabèticament). Es troben llistats al final de la pàgina, a continuació dels llocs que no contenen una data. Els llocs amb una data llistada no poden ser recomanants com a molt interessants. 

  No facis servir el camp d'ordenació per data per incloure la data de la darrera modificació del lloc ni per marcar els llocs que consideris (d'alguna manera) pitjors que els altres.
   

  Pautes generals per a l'edició

  Opinions personals
  Una bona descripció ha de ser objectiva i descriure el contingut, sense expressar l'opinió personal de l'editor del lloc. 

  Categoria inapropiada
  La categoria de nens i joves de l'ODP només serà útil si ls llocs es troben llistats en la categoria més apropiada.  És imprescindible que aquesta decisió sigui presa de la manera més objectiva possible. En cas de dubte sobre la correcta ubicació d'un lloc en una categoria, pots demanar l'opinió d'algun altre editor.  Si existeix una categoria més adequada, l'editor ha de moure el lloc cap aquella categoria, indicant-ne les raons en les notes d'edició. 

  Llocs molt interessants
  Un lloc que destaca sobre els altres de la categoria o que és el més complet sobre un tema determinat, es pot marcar com a "molt interessant".
  En teoria, com que el lloc molt interessant es considera el millor de la categoria, només n'hi hauria d'haver un. No obstant això, en determinades circumstàncies pot ser adequat que n'hi hagi dos. 

  És contrari a la política de l'ODP que un editor atribueixi la marca de "molt interessant" a un lloc seu o amb el qual està afiliat. Fer això pot ser causa de revocació dels privilegis d'edició. 

  Nota: Si us plau, fes servir la marca de lloc recomanant abans que crear una categoria que sigui "Preferències de l'editor".


  Conceptes bàsics sobre les categories

  Introducció

  Tradicionalment, els sistemes jeràrquics de categories com l'ODP han estat anomenats sistemes de classificació. Taxonomia i ontologia són dos termes més que descriuen la tasca d'organitzar categories. En essència, l'objectiu de desenvolupar una estructura de categories és crear d'un sistema que permeti l'usuari trobar el material classificat d'una manera senzilla. . 

  Cap editor és propietari de la seva categoria. Encara que siguis l'únic editor llistat en una categoria, hi haurà d'altres editors que hi podran editar i afegir llocs. Aquests editors són els de les categories superiors i els editors generals (editalls).

  L'experiència ha ensenyat als editors que la comunicació (per exemple, mitjançant el correu electrònic o fent una proposta en el fòrum d'editors adequat) és de la màxima utilitat per tal que un procés d'edició tingui èxit. Abans de fer cap canvi en la teva categoria, com ara la creació de subcategories o moure un lloc a una altra categoria, ho hauries de comunicar a d'altres editors. Fins i tot si n'ets l'únic editor, hauries de comunicar els canvis als editors de la categoria mare.

  Subcategories

  Creació de subcategories
  En general, les subcategories no s'han de crear fins que no hi hagi un mínim de 20 enllaços a la categoria, perquè crear subcategories amb menys de 20 enllaços, en la majoria de casos, fa que la capacitat de trobar la informació desitjada es vegi entorpida. Tan bon punt una categoria tingui 20 o més entrades, els editors haurien de poder veure-hi grups d'enllaços que es poden organitzar fàcilment en subtemes. 

  Elecció del nom d'una subcategoria
  Actualment, la categoria per a nens i joves de l'ODP no fa servir cap vocabulari reglamentari a l'hora d'assignar noms a les subcategories. No obstant això, les següents línies directrius poden ser d'utilitat a l'hora d'assignar noms que assegurin la coherència a tot l'ample de la categoria per a nens i joves de l'ODP i previnguin la duplicació de categories. 

  1. Comprovar si existeixen categories duplicades o relacionades: 

  2. Noms de subcategoria per tema vers noms de subcategoria per format:

  3. Elements que s'han d'evitar n crear noms de subcategoria: 

  Títols útils de subcategories

  Barres alfabètiques

  Barres alfabètiques
  Atès que dificulten la navegació, especialment quan els usuaris no estan habituats amb la terminologia de l'àrea temàtica, l'ODP mira de fer servir les barres alfabètiques de manera excepcional. Entre els exemples de quan les barres alfabètiques poden ser útils hi ha les col·leccions d'enllaços que no es poden subcategoritzar de manera senzilla, com ara noms d'artistes o autors. Els editors, sovint troben útil consultar amb altres companys per tal de determinar si una barra alfabètica és la millor elecció a l'hora de categoritzar una subcategoria.

  Creació d'una barra alfabètica
  Per crear una barra alfabètica, prem l'opció "Crear una barra alfabètica" a la pàgina d'edició de la categoria. Aquesta eina et guiarà en el procés i col·locarà els llocs sota la lletra correcta.
   

  Ordre de prioritat

  Opció d'ordre de prioritat

  L'ordre de prioritat fa que un grup específic de subcategories aparegui en una secció separada, per damunt de la resta de subcategories a la pàgina pública. Els dos grups estan separats per una línia horitzontal. L'ordre de prioritat no és visible des de la pàgina de l'editor. Totes les categories hi són llistades en ordre alfabètic.

  Ús de l'ordre de prioritat
  L'ordre de prioritat es pot fer servir per tal de donar prioritat a les subcategories "principals" de les categories que contenen moltes subcategories. L'ordre de prioritat està destinat a llistar les subcategories més populars o visitades amb més freqüència prop de la part superior de la pantalla. També es fa servir per separar dos aspectes diferents d'una categoria. L'ordre de prioritat, sovint no és útil en una categoria que no té moltes subcategories, perquè dividir-les en dos grups no farà que canviï gaire d'aspecte.

  Com establir un ordre de prioritat
  Per establir l'ordre de prioritat d''una categoria, vés a la pàgina d'edició de la categoria i fes clic a “Configura l'ordre prioritari de les categories”. Per a cada subcategoria i enllaç@ selecciona la posició que correspongui al botó de prioritat que vulguis establir, ja sigui superior, mig o inferior. Abans d'establir un nou ordre de prioritat, cal que ho discuteixis amb altres editors de la teva categoria.

  Enllaços@

  També coneguts com a symlinks o enllaços simbòlics, els enllaços@ adrecen a categories que podrien servir com una subcategoria de la actual. Els enllaços simbòlics es diferencien amb el signe @ al final del nom de la categoria. Hi poden haver molts enllaç@ en cada categoria. Els enllaços@ es troben barrejats entre les subcategories. Si vols crar una subcategoria que impliqui duplicar les entrades d'una altra que ja existeix, hauries d'incloure un enllaç@ amb aquesta. Tenir més d'una categoria amb els mateixos llistats, significa més treball per als editors i un directori menys útil per als usuaris

  Exemple: Arts_i_Cultura/Arts_plàstiques
                      Museus@

  Aquest enllaç@ adreça l'usuari a Referència/Museus/Arts_plàstiques. El contingut d'aquesta categoria permet considerar-lo una subcategoria d'Arts plàstiques i aquesta categoria ja existeix en una altra branca del directori. Aquest enllaç@ dins d'Arts plàstiques fa que l'usuari cregui que és una subcategoria. Així, la categoria Museus@ de l'exemple queda enllaçada@ amb Referència/Museus/Arts_plàstiques i, alhora, Referència/Museus/Arts_plàstiques és enllaçada@ des d'Arts_i_Cultura/Arts_plàstiques.

  Creació d'enllaços@
  Només es poden crear enllaços@ a categories dins de la branca de nens i joves; no creïs enllaços cap a categories que siguin fora d'aquesta branca de nens i joves.
  Per afegir un enllaç@ en una categoria, vés a la pàgina d'edició d'aquella categoria i fes clic a l' "[Afegeix @enllaç]", al final de la llista de subcategories. Fes servir barres ("/") per separar les categories de la ruta a la categoria que vols enllaçar, i substitueix els espais en el nom de la categoria amb guions baixos ("_"). En la teva pàgina d'edició, els enllaços@ per als quals no teniu autorització per editar apareixeran en negre (això és així perquè no podeu editar aquella categoria)

  Consell: Senzillament, pots copiar el títol de categoria d'aquesta manera "World: Català: Referència: Directoris", i després enganxar-lo a l'espai en blanc per a la Categoria que hi ha al formulari. Molts sistemes copien el text mitjançant la combinació de tecles "Ctrl-C" i enganxen el text copiat amb la combinació "Ctrl-V". El programa canvia automàticament els dobles punts (:) amb espai per barres i els espais en blanc per guions baixos. Fer això és molt més ràpid i resta possibilitats per a l'error. Només queda que llevis la paraula "Top:" de l'enllaç perquè el sistema reconegui la cadena de la categoria que vols incloure.

  Eliminació d'enllaços@
  El botó "esborra l'enllaç@" que és al costat dels enllaços@ de la pàgina d'edició, no és una instrucció per tal que l'esborris. Si, per accident, fas clic sobre el botó "esborra l'enllaç" (o volies esborrar-ne un però després has canviat d'opinió), fes clic en el botó "Enrere" del teu navegador. En aquest moment, fer clic en els botons "Confirma" o "Cancel·la" de la pàgina de sol·licitud per esborrar, farà que l'enllaç@ sigui esborrat. Però fent clic en el botó "Enrere" pots ignorar aquesta sol·licitud.

  Nota: Pots demanar a un editall o a un metaeditor que inclogui enllaços@ en les categories temàtiques per a les quals no tens drets d'edició i a les quals consideres que un enllaç@ hi seria útil. Totes les categories tenen una cadena del fòrum dedicada a les sol·licituds. Aquesta cadena acostuma a dur el títol “Peticions per a Re-anomenar/Moure/Sort-ejar”. Si us plau, no creïs entrades de llocs que consisteixin només a suggerir la creació d'un enllaç. Encara més, et demanem que no insereixis enllaços@ que adrecin a les teves adreces d'interès (bookmarks). Les adreces d'interès de l'editor són àrees de treball personals i no estan destinades a ser visitades pel públic en general.

  Categories relacionades

  Tenen una funció i propòsit oposats als enllaços@: porten a categories germanes situades en altres àrees del directori per a nens i joves de l'ODP. Els enllaços@ es poden considerar fills d'una categoria i les categories relacionades són germanes, però situades en altres parts del directori. Les categories relacionades haurien de ser escasses dins de les subcategories.

  Creació de categories relacionades
  Només es poden crear categories relacionades a categories dins la branca de nens i joves; no creïs categories relacionades mb categories fora de la branca de nens i joves de l'ODP.
  Per crear un enllaç de categoria relacionada, vés a la pàgina d'edició de la categoria, fes clic a [Afegeix/esborra categories relacionades de l'ODP] i escriu-hi els noms de les categories.
   

  Descripcions i pautes de les categories

  En la pàgina d'edició de la categoria, l'opció "3. Editar la descripció de la categoria", et permet afegir una descripció, les directrius per afegir llocs a la categoria i guies d'edició específiques a la categoria que edites.

  La secció de la Descripció de la categoría és per a editors i usuaris del directori que vulguin saber més sobre el tema i el propòsit de la categoria que edites. Pots llegir la descripció de la categoria prement l'enllaç "Descripció" a la part superior dreta de la pàgina pública de la categoria. Una descripció correcta:

  La secció d'anunci de tramesa va dirigida a les persones que vulguin afegir llocs a la categoria. Aquesta secció és visible quan algú prem l'opció "Afegir URL" a la pàgina pública de la categoria. Un bon estatut de categoria inclou tots els aspectes d'una bona descripció i, a més a més 

  La secció de pautes de la categoria només és per a editors. Si estàs afegint directrius en aquesta secció, els altres editors de la categoria hi han d'estar d'acord.

  Les línies directives de l'ODP s'apliquen a totes les branques i categories del directori. Els editors d'algunes branques de nivell superior de l'ODP han creat el seu conjunt de línies directives pròpies, que estan destinades a complementar les línies directives generals del directori. Les línies directives de categoria proporcionen instruccions per al maneig d'una única nomenclatura i un únic procediment referents a l'àrea temàtica de la categoria. Si us plau, tingues en compte que les línies directives de categoria mai no han de contradir res del que s'indica en aquesta guia d'edició i que cap de les línies directrius de categoria està per damunt de les línies directrius de l'ODP.

  Preguntes més freqüents sobre les categories (PMF - FAQ)

  La secció de preguntes més freqüents (PMF-FAQ) d'una categoria és una altra manera de donar informació als usuaris i editors en un format de preguntes i respostes. Una PMF conté informació sobre la categoria i ofereix respostes tant sobre el tema, com sobre el contingut. S'apliquen les mateixes directrius per a crear una PMF que per editar la descripció d'una categoria.

  La direcció de DMOZ pot modificar descripcions de categories i les PMF segons el seu parer, en especial, en aquelles que es pugui contradir allò que indica la guia oficial.


  Informació addicional

  Correu no sol·licitat (Spam)

  La inundació per correu no sol·licitat (spam) es produeix quan a la mateixa categoria hi arriben pàgines idèntiques moltes vegades, si un mateix lloc és enviat a categories inadequades o una tramesa viola d'alguna altra manera la nostra política d'actuació o desorganitza la categoria per a nens i joves de l'ODP. En alguns casos, els enllaços des d'un lloc web s'ubiquen en diferents categories. Un engany que els llocs faran servir per mirar d'obtenir múltiples entrades en el directori és enviar la seva adreça (o versions similars del seu lloc o subseccions del seu lloc -"Enllaços en profunditat o deeplinks") sota dominis registrats diferents. Per exemple, Geografia per a nens, SA tramet l'URL www.geokids.com i també un altre de diferent, www.geographyfun.com, que condueix a la mateixa pàgina.  El nostre objectiu és mantenir la categoria per a nens i joves de l'Open Directory Project el màxim de lliure possible de submissions no desitjades (spam) i l'atenció que els editors dediquin a aquest tema és imprescindible per assolir aquest objectiu. 

  Els llocs que repetidament i insistentment embruten ("spam") el directori passen a formar part d'una llista negra i restaran vetats. Si observes alguna mena d'inundació en les categories que edites, primerament pots d'advertir els qui han tramès el lloc que si continuen amb aquesta pràctica, el seu lloc serà retirat definitivament del directori. Els has d'explicar que l'ODP només pot incloure un lloc per ubicació i que cal que trobin la categoria adequada al seu lloc. Remet-los a l'apartat sobre submissió de llocs de la guia d'edició per aclarir qualsevol possible confusió. Si decideixes escriure al remitent dels llocs, sigues correcte en totes les teves comunicacions i no facis servir llenguatge vulgar ni amenaces. Afegeix una nota sobre el lloc per tal que la resta d'editors puguin saber que ha "contaminat" el directori en algun moment. Si els remitents insisteixen, envieu un missatge a la direcció de l'ODP a DMOZ.staff@teamaol.com per tal que el lloc es pugui prohibir, amb l'assumpte "Kids and Teens ODP Spam".

  En alguns casos hi haurà deeplinks (adreces internes que pengen d'una pàgina principal) de llocs. Els deeplinks han d'oferir contingut que sigui d'utilitat a una categoria o que el contingut sigui únic. Els deeplinks han de ser l'excepció i no pas la norma.

  Robozilla

  Robozilla és un programa (webcrawler) que analitza el directori periòdicament per tal de trobar enllaços trencats o obsolets. Robozillla s'adona quan una pàgina ha estat canviada de lloc o no es pot trobar. Aleshores, els editors poden corregir els errors que ha trobat. Els codis d'error de Robozilla són números positius més grans de 100 o números negatius. Els números positius representen errors de protocol HTTP: Robozilla ha estat capaç de comunicar-se amb el servidor, però no ha pogut obtenir el document. Els números negatius signifiquen que Robozilla no ha estat capaç de comunicar-se amb el servidor.

  Reparació dels errors
  Per reparar un error, el primer pas que cal fer de manera més aconsellable, és fer clic en l'enllaç per tal d'assegurar-nos que no duu enlloc: 

  Mentre aclareixes si un lloc encara és actiu, retorna l'enllaç a la llista de llocs per revisar o trasllada'l a la teva àrea d'adreces d'interès.

  Usuaris de les dades de la categoria de nens i joves de l'ODP

  Diversos llocs web, motors de recerca i directoris usen les dades de la categoria de nens i joves de l'ODP. L'ODP no controla quan aquests llocs actualitzen les seves dades.  La llicència de l'ODP conté informació addicional per als usuaris de les seves dades. 

  Tipus d'editors

  A més dels editors que tenen permisos estàndar per editar només les categories per a les quals tenen privilegis, la categoria per a nenss i joves de l'ODP actualment té les tres menes d'editor següents, que realitzen una gamma més ampla de funcions d'edició i gestió de comunitat

  Editors Keditall
  Un Keditall pot editar qualsevol categoria sense estar-hi assignat. Això també inclou la categoria Test. Els Keditalls no poden editar l'àrea d'enllaços d'interès d'altres editors (Bookmarks). També poden esborrar una categoria buida, encara que tingui editors assignats. Quan creen una subcategoria nova, els editalls també poden especificar quin editor serà assignat de manera automàtica i se'n farà càrrec

  Editors Kcatmv
  Els editors Kcatmv poden canviar el nom de les categories i traslladar-les a la vegada. Poden conservar intactes tots els editors, l'historial d'edició, els grups de notícies, els enllaços@ i les categories que existeixen. Les categories que han estat traslladades per un editor catmv deixen un redireccionador darrere seu per tal que els usuaris que intenten anar a la categoria antiga siguin adreçats a la nova. En resum, els editors Kcatmv tenen els mateixos privilegis que els Keditalls.

  KMetaeditors
  Els Kmetaeditors poden acceptar o rebutjar les sol·licituds per esdevenir editor. Poden eliminar privilegis d'edició de categoria i desactivar un compte d'editor. Els metaeditors tenen els mateixos privilegis que els editors Kcatmv i Keditalls. 

  Comunicació i codis de conducta

  Missatges als editors
  L'Open Directory Project respecta la privacitat dels editors i demanem que els editors es tractin els uns als altres amb el mateix respecte. Encoratgem els editors per tal que treballin els uns amb els altres com un equip i que mantinguin una bona comunicació. Si els editors desitgen contactar els uns amb els altres, poden fer servir la característica comentaris a l'editor que es troba a tots els perfils d'editor

  Ús dels fòrums
  També pots fer servir el fòrum de Kids and Teens per comunicar-te amb altres editors de la teva categoria. Una manera de recollir informació dels altres editors és crear una cadena de fòrum i després enviar un missatge de correu electrònic als teus coeditors amb l'URL de la cadena, demanant-los que et responguin per aquell conducte (no pas per correu electrònic). D'aquesta manera, tothom pot participar en la discussió. També pots obtenir alguns suggeriments molt útils d'editors que no editen la teva categoria específica, però que estaven navegant pels fòrums per casualitat. Encoratgem els editors amb fermesa que enviïn missatges de correu electrònic a d'altres fent referència a un tema del fòrum per al qual vulguin demanar moltes respostes o si el tema en discussió és un canvi a gran escala que podria afectar un bon nombre d'editors (alguns editors no llegeixen els fòrums amb regularitat). Si us plau, tingues amb compte que, tot i que són útils, el contingut d'aquests fòrums no representa necessàriament la política oficial de l'ODP.

  Com enviar missatges al fòrum
  Abans d'obrir una nova cadena, fes servir la recerca de fòrum per tal de veure si la teva pregunta ha estat resposta. El tema del teu missatge hauria de ser explícit i específic. Els lectors haurien de tenir una bona idea d'allò a què fa referència el tema només llegint-ne el títol, fins i tot abans no llegeixin el vostre missatge. La cadena només s'hauria de referir a un únic tema. Quan enviïs una resposta a una cadena, cenyeix-te al tema. Considera si la teva resposta serà útil a la majoria de lectors de la cadena. Pot ser que sigui més útil enviar un missatge de correu electrònic als pocs editors afectats. Procura que els teus comentaris siguin concisos. Sigues considerat, en les teves comunicacions amb els altres editors. Envia el missatge només a un fòrum.

  Enllaços d'hipertext en els fòrums
  Si et refereixes a una categoria o un lloc específics, inclou la URL. Si escrius res que comenci amb "http://", el software del fòrum farà que qualsevol cosa que hi hagi entre aquesta combinació i el següent espai es transformi en un enllaç d'hipertext. Els lectors poden fer clic en l'enllaç i veure a què et refereixes. Tanmateix, això també vol dir que no has d'escriure , per tal com aquesta coma es convertirà en part de l'enllaç, que no adreçarà enlloc. Deixa un espai entre els signes de puntuació i el davant i el darrere dels hiperenllaços.

  Correu electrònic i privacitat dels fòrums
  El contingut dels fòrums d'editors, les notes d'editors i els missatges de correu electrònic o respostes d'editor a editor són privats i només per a ús intern dels editors de l'ODP. Els editors no poden fer públiques o divulgar cites d'aquestes fonts a ningú més que no sigui un editor o la directiva de l'ODP. La paràfrasi només és permesa si la comunicació parafrassejada no pot ser atribuïda a cap editor específic i la divulgació no viola les expectatives de privacitat de cap editor, en el benentès que qui fa la paràfrasi és responsable de l'elecció de les paraules. Mai no és adequat divulgar la identitat o adreça de correu electrònic d'un editor de l'ODP sense el seu consentiment.

  La violació del correu electrònic o de la privacitat dels fòrums de l'ODP no serà tolerada i és raó de base per a l'expulsió d'un editor i una possible acció legal.

  Netscape Communications Corporation pot divulgar els continguts més rellevants de les cadenes de fòrum, el correu electrònic, les notes d'editor i altres comunicacions de l'ODP en afers legals en què es vegi involucrat l'ODP. Això vol dir que el contingut de les cadenes dels fòrums, incloent-hi el fòrum privat per a metaeditors, així com el correu electrònic enviat a la directiva, pot ser reenviat als representants legals

  Contactes amb els remitents

  En algunes ocasions, pot ser necessari comunicar-se amb algun remitent per algun URL enviat; però, generalment, serà millor que la correspondència amb els remitents sigui mínima, tret que el remitent hagi iniciat l'intercanvi. En cap cas, en una comunicació a un remitent, no has d'aparentar que parles en nom de la direcció de l'ODP. Si tens un problema amb un remitent, t'hauries de posar en contacte amb la direcció.

  Si algú es posa en contacte amb tu per problemes legals referents a l'ODP, adreça't a la direcció a DMOZ.staff@teamaol.com. Totes les qüestions i els problemes legals haurien de ser gestionades per la direcció.

  Abús en la comunicació

  Totes les comunicacions relacionades amb la categoria per a nens i joves de l'ODP —amb altres editors, remitents o la direcció de DMOZ— hauria de ser correcta i educada. El comportament abusiu o agressiu no serà tolerat.

  De tant en tant, els usuaris i els editors poden contactar d'altres editors per altres camins que no siguin la funció de comentaris a l'editor. Aquesta és una funció de la naturalesa pública del directori; i fent servir l'Open Directory Project, els editors reconeixen aquesta possibilitat i descarten cap reclamació contra l'Open Directory Project. L'Open Directory Project no es fa responsable d'aquests contactes ni tampoc reclama cap informació personal sobre els seus editors. Tanmateix, si us plau, sàpigues que els continguts dels perfils d'editor són visibles per altres editors i el públic en general. Si creus que la teva privacitat o els teus drets personals han estat violats com a resultat de la teva associació amb l'Open Directory Project, et preguem que ho notifiquis a la direcció de l'ODP i aportis una relació detallada de l'incident o dels incidents. Malgrat que l'ODP no té control sobre els contactes d'aquesta mena, en algunes situacions els podem desaconsellar.

  Conflictes d'interessos

  Afiliació dels editors i compensacions
  L'Open Directory se sent orgullós de ser un recurs lliure, gratuït i no comercial per a tota la comunitat de la xarxa Internet. Per això, la selecció, descripció i classificació justes i equitatives de tots els llocs web són una part essencial dels procés d'edició. Aquest directori es manté per la generositat dels nostres editors voluntaris. Per això ens oposem radicalment al fet que els editors acceptin o demanin qualsevol tipus de compensació per la tasca que desenvolupen a l'ODP. També ens oposem al fet que els usuaris assetgin o subornin els editors a canvi d'un lloc en el directori. Els editors que siguin sorpresos acceptant o demanant suborns a canvi de llistar o promoure alguns llocs injustament sobre la resta, seran expulsats del directori.

  Convidem que aplicacions de tot el món s'uneixin a l'ODP, fins i tot aquelles persones que siguin propietàries, mantinguin o promoguin llocs web. Els editors poden tenir afiliacions de negocis referents a les categories que editen i poden afegir els seus propis llocs o llocs als quals estan afiliats. No obstant això, afegir només els llocs propis o els afiliats, embarcar-se en la autopromoció, excloure o perjudicar un lloc que pertany a un competidor amb el propòsit de causar-li un perjudici, és contrari als objectius i la política d'edició de l'ODP. Les accions inapropiades poden ser l'exclusió del directori dels llocs dels competidors, només perquè pertanyen a un competidor o editar els seus títols o descripcions de forma intencionada de manera que en distorsioni el contingut o disminueixi les oportunitats que els usuaris tinguin per veure o trobar aquests llocs.

  Sovint, la vinculació empresarial d'un editor coincideix amb l'objectiu de la seva participació en el directori. Per exemple, Search Engine Optimization (optimització en màquines de cerca), Professional Content Providers (proveïdors de continguts) i altres figures similars, la participació dels quals pot significar un benefici per a l'editor i per al directori. S'admet la participació si el benefici és per a ambdues parts, sempre que l'orientació i l'objectiu final sigui el benefici de l'ODP i de la comunitat d'editors. Accions injustes i enganyoses per promoure el llistat de clients comportarà la remoció dels privilegis d'edició.

  Expulsió d'editors
  Ocasionalment, tanmateix, podem expulsar un editor o revocar els seus privilegis (totalment o parcialment) per alguna raó i segons el nostre criteri. Algunes d'aquestes raons, però no totes, poden ser:

  Els metaeditors poden revocar els privilegis d'un editor per editar una o més categories o, dit d'una altra manera, limitar els privilegis editorials d'un editor segons el seu criteri. La direcció de DMOZ té la facultat de canviar els privilegis d'un editor o eliminar-lo completament de l'ODP. Els editors poden preguntar per correu electrònic sobre decisions d'aquesta mena a la direcció de DMOZ.

  Si us plau, tingues amb compte que els comptes inactius expiren als quatre mesos de la darrera edició. Els editors han de posar-se amb contacte amb l'Staff de DMOZ per ser readmesos si el seu compte ha caducat.

  Informació sobre el copyright

  Amb la teva participació a l'Open Directory, i considerant l'oportunitat que se t'ofereix de participar-hi, cedeixes a Netscape Communications Corporation tots els drets d'autoria i altres interessos sobre el material que envies a l'Open Directory Project (tant se val que siguin descripcions d'enllaços, correu electrònic, comunicacions, organització del directori o qualsevol altra cosa) o que enviaràs en el futur. Netscape tindrà el dret exclusiu per modificar i fer servir aquest material, tot i que no serà en exclusiva. Tanmateix, Netscape et dóna llicència no exclusiva i sense drets d'autor per fer servir qualsevol material que hagis creat i presentat a ODP. En tot moment garanteixes que tens els drets necessaris per autoritzar la distribució i redistribució de qualsevol material que hagis presentat o presentaràs per ser inclòs a ODP. Respondràs davant qualsevol informació que demani Netscape en relació amb qualsevol demanda perquè el material que has presentat infringeix els drets d'alguna tercera part.


  Res del que es diu en aquesta guia de l'editor es pot fer servir per iniciar cap acció legal contra l'ODP o Netscape Communication Corporation o cap dels seus afiliats, empleats, oficials o directors. En contrapartida per prestar els teus serveis com editor voluntari, renuncies a qualsevol reclamació que estigui relacionada amb, tingui el seu origen a o pretengui estar originada en el vostre estatus o les vostres activitats com a editor.

  A l'hora de determinar el contingut i l'estructura del directori ens reservem unes atribucions molt àmplies. Podem rebutjar, esborrar o editar trameses seguint únicament els nostres propis criteris. Aquesta guia de l'editor o qualsevol altra política de l'ODP poden canviar en qualsevol moment, segons els nostres criteris i sense previ avís.