Related categories 1

Buwanang mensahe mula sa Banal na Ina ng Medjugorje
Mga kinalap na mga mensahe mula sa Banal na Ina ng Medjugorje.
Catholic News in Filipino Language
Mga balita ukol sa Katoliko na lingguhang isinasalin sa Tagalog.
Mga Pamamaraan ni Kristo
Ito ay patalastas para sa mga sumasampalataya at ang mga naghahanap kay Hesukristo.
Pagpapahayag ng Pananampalatayang Baptist ng 1689
Isinalin mula sa wikang Ingles, ito ay may impormasyon ukol sa banal na kasulatan, ang Diyos at ang banal na trinidad, at iba pa.
Tagalog Times Square Church Pulpit Series
Mga sermon ni David Wilkerson na isinalin as tagalog.

Other languages 71

[Scuba Mozilla]
Last update:
February 26, 2014 at 16:14:37 UTC
Lipunan
Palakasan
All Languages
Sining
Kalakal
Kompyuter
Laruan
Kalusugan
Tahanan
Balita
Aliwan
Reperensya
Kapuluan
Agham
Tindahan