World Tagalog Kalusugan
6
Ang mga Ehersisyo ng Falun Dafa
Impormasyon ukol sa ehersisyong Falun Dafa, mga posisyon, at iba't ibang pangkat ng Falun Dafa, lokasyon ng opisina na tagapamahala sa ehersisyong ito.
California Poison Control System
Listahan ng mga pansamandaliang lunas sa pagkalason.
Halamang Gamot, Sariling Atin
Impormasyon ukol sa halaman na gamot para sa iba't ibang klase ng sakit
Kaalaman Para sa Bayan
Impormasyon ukol sa iba't ibang uri ng sakit, impormasyon ukol sa reproductive health, at kaalaman sa pag iwas sa sakit
Pagdadalang-tao (pagbubuntis)
Impormasyon ukol sa pagbubuntis at iba't ibang isyu kaugnay sa pagdadalang-tao
Tuberkulosis
Mga sintomas at iba pang impormasyon ukol sa sakit na tuberkulosis o TB [PDF]

Other languages 77

[Atlas Mozilla]
Last update:
February 20, 2015 at 9:35:08 UTC
Kalusugan
Tahanan
Balita
Aliwan
Reperensya
Kapuluan
Agham
Tindahan
Lipunan
Palakasan
All Languages
Sining
Kalakal
Kompyuter
Laruan