Psykologi (från grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap) har givits olika definitioner under olika perioder, som t.ex. "läran om själslivet" eller "läran om beteendet". Psykologin har sina rötter i medicinens och filosofins världar under mitten av 1800-talet. Psykologi består av många underområden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi. Eftersom människan är både en biologisk och social varelse har psykologin som universitetsämne anknytningar till många andra vetenskapliga discipliner, från filosofi till genetik.

kategorier 5

PimaHB
Här kan du göra personlighetstest och vara med i experiment om attityder.
Transpersonell psykologi
Den transpersonella psykologin studerar och beskriver den mänskliga själen och dess kapacitet, inkluderande men också bortom tanke, känsla och förnimmande, den inbegriper på så sätt hela vårt andliga spektrum.

Denna kategori på andra språk: 27

[Psychiatrist Mozilla]
Senast uppdaterad:
april 21, 2016 at 7:15:03 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt