World Svenska Hälso- och sjukvård
534
Om hälso- och sjukvård. Sjukhus, läkare, landsting, hälsoinformation o.d.

kategorier 23

Se också: 2

Försäkringskassan
Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.
Giftinformationscentralen
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.
Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.
PrimaVi
Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.
SCADB
Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.

Denna kategori på andra språk: 77

[Doctor Mozilla]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:24:12 UTC
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel