kategórie 2

Rovnako pozri: 1

Slovenská národná knižnica
On-line katalógy, výpožičné, reprografické a medziknižničné služby, časopis knižnice, informácie a kontakty. [Martin]
Galantská knižnica
Verejná knižnica s univerzálnymi knižničnými fondami a službami. [Galanta]
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Informácie o knižnici, katalógy a databázy, výpožičné hodiny. [Rožňava]
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Komplexné bibliograficko-informačné služby, realizácia kultúrno-spoločenských podujatí.
Knižnica Bratislava - Nové Mesto
Knižnično-informačné služby, nové knihy, časopisy. Oddelenia: odborné, beletria, pre deti a mládež, čitáreň.
Knižnica Juraja Fándlyho
Knižničné a informačné služby. [Trnava]
Knižnica Jána Kollára v Kremnici
Knižničné a informačné služby. Bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko.
Knižnica Mateja Hrebendu
Informačné a knižničné služby v meste Rimavská Sobota.
Knižnica Nezábudka
špecializovaná knižnica venovaná témam spojeným s duševným zdravím a duševnými poruchami. [Bratislava]
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Knižničné a informačné služby.
Krajská knižnica v Žiline
Prevádzkovanie verejnej knižnice.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom verejných knižníc banskobystrického kraja.
Kysucká knižnica v Čadci
Knižnično-informačné služby, nové knihy, časopisy. Oddelenia: odborné, beletria, pre deti a mládež, čitáreň.
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého
Knižničné služby v Liptovskom Mikuláši.
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Verejná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby. On-line katalóg.
Mestská knižnica Bojnice
Verejná knižnica s univerzálnym knižničným fondom.
Mestská knižnica Handlová
Verejná knižnica, univerzálny knižničný fond.
Mestská knižnica mesta Piešťany
Poskytuje svoje knižničné služby, organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu.
Mestská knižnica Ružomberok
Verejná knižnica. Knižné novinky, otváracie hodiny a online katalóg.
Mestská knižnica v Bratislave
Ponúka knižničné a informačné služby na špecializovaných pracoviskách.
Miestna knižnica Petržalka
Knižnično - informačné služby, nové knihy, časopisy, blog o knihách. [Bratislava - Petržalka]
Novohradská knižnica v Lučenci
Informácie o regionálnej knižnici poskytujúcej knižničné a informačné služby.
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Verejná knižnica. Knižničné a informačné služby.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Regionálna knižnica. Kultúrne, výchovné a informačné centrum. [Dolný Kubín]
Podduklianska knižnica vo Svidníku
Výpožičky kníh, CD, periodík a časopisov.
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Informácie o knižnici, online katalóg, aktuality, služby, otváracie hodiny a kontakt.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
Knižničné a informačné služby pre nevidiacich a slabozrakých.
Slovenská pedagogická knižnica
Vedecká knižnica so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. [Bratislava]
Spišská knižnica
Knižničné služby. [Spišská Nová Ves]
Staromestská knižnica
Online katalóg kníh a časopisov, informácie o podujatiach, novinky a výpožičný poriadok. [Bratislava]
Tekovská knižnica v Leviciach
Verejná regionálna knižnica - knižnično-informačné služby, organizovanie kultúrnych podujatí, besied.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Knižnično informačné služby pre mladých čitateľov.
Turčianska knižnica v Martine
Verejnou knižnica s univerzálnym knižničným fondom pre okresy Martin a Turčianske Teplice.
Verejná knižnica Jána Bocatia
Knižničné a informačné služby. [Košice]
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Knižničné služby, online katalógy, aktuality, virtuálna prehliadka a kontakty.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Služby, aktivity, online zdroje: katalóg, regionálna databáza článkov a databáza osobností.
Zemplínska knižnica
Poskytuje prístup ku knižničným a informačným službám. [Trebišov]
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Knižnično-informačné služby. O knižnici, regionálne odkazy, podujatia a elektronické zdroje. [Michalovce]
Záhorská knižnica
Kultúrna, informačná, vzdelávacia inštitúcia zameraná na knižničnú, bibliografickú a služby verejnosti. [Senica]
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
Verejná knižnica s univerzálnymi knižnými fondmi pre dospelých, študujúcu mládež a deti.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Knižničné služby v oblasti vedeckej literatúry.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Informačná, vzdelávacia inštitúcia zameraná na knižničnú, výskumnú, vydavatelskú činnosť a služby verejnosti.
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Informácie o knižnici, knižničnom fonde a knižničných službách.
Žilinská knižnica
Verejná knižnica a jej služby. História knižnice a jej organizované akcie.
Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
Univerzálna verejná knižnica poskytuje knižničné a informačné služby.

Táto kategória v iných jazykoch 35

[Crossroads Mozilla]
Posledná zmena:
Marec 1, 2017 at 6:24:07 UTC
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas