World Slovensky Veda Matematika
6

kategórie 1

Infostat
Inštitút informatiky a štatistiky - vyššia vzdelávacia inštitúcia v oblasti informatiky a štatistiky.
Korešpondenčný matematický seminár
Seminár pre študentov stredných škôl. Riešení úloh, ktoré sú následne opravené a zaslané späť. Vyhodnotenie formou súťaže.
Mgr. Ladislav Végh
Lexikón matematiky, matematická súťaž pre každého, zaujímavosti, nástenka.
Príklady z matematiky
príklady pre ZŠ, SŠ, monitor, maturitu, prímačky na SŠ, VŠ.
Štatistické riadenie kvality
Diplomová práca na tému štatistické riadenie kvality.
ŠÚ SR
Domovská stránka Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Táto kategória v iných jazykoch 36

[Mozilla Einstein]
Posledná zmena:
August 6, 2016 at 9:05:06 UTC
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne