World Sardu Cunsurtu Ammaistraméntu
1
Su Sardu Jocande
Presentat unu cursu de sa limba sarda pro sos pitzinnos. [Sardu e Italianu]

Custa categoria in àteras limbas: 65

[Directory_Mozilla]
Úrtimu annoamentu:
Santuainu 21, 2014 at 13:06:34 UTC
Cunsurtu
Regionale
Scèntzia
Còmporas
Sotziedàdi
Sport
All Languages
Arte
Afares
Computer
Giogos
Salude
Domo
Notìtzias
Tempus Lìberu