World Norsk Vitenskap Matematikk
51

kategorier 2

Abelprisen
Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter.
Avansert kalkulator
En avansert og brukervennlig kalkulator med mange gode funksjoner. Har historikk og lar brukeren dele utregninger med venner og kolleger.
BeMatA
Informasjon om det avsluttede programmet for Beregningsorientert matematikk i anvendelser, Norges forskningsråd.
Eksamensoppgaver.org
Tidligere gitte eksamensoppgaver med løsningsforslag og videoundervisning i matematikk. Fagsiden er gratis og søker å hjelpe elever på videregående med matte.
Engelsk-norsk ordliste i matematikk
Omfattende ordliste som er laget av Klara Hveberg ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
Forskning.no: Matematikk
Samleside for matematikk med nyheter, relaterte temaer og ressurser.
Gemini: Kriminelt kryptisk
Artikkel om kryptologi i forskningsbladet fra NTNU og SINTEF.
INFOMAT
Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst.
LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.
Matematikk.net
Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sannsynlighetsregning, geometri og statistikk.
matematikk.org
Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.
Matematikken - trenger vi den?
Kronikk i Sunnmørsposten skrevet av Kai A. Olsen, professor i informatikk, og Stein Berg Oshaug, adm.dir. i Oshaug Metall. [pdf]
Matematikkens kulturhistorie
Internettbasert etterutdanningskurs for lærere, Høgskolen i Tromsø.
Matematikkforlaget
Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.
Mattespill.no
Trening på hoderegning med mulighet for innlogging og resultatlister.
Meisterlege matematikarar
Artikkel i Uniform om matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for blant annet å ha etablert Oslo-skolen i operator algebraer.
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)
Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Informasjon, nyheter, diskusjonsforum, lenker og nasjonale prøver.
Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse
Landsomfattende konkurranse i matematisk problemløsing for elever i den videregående skole.
Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)
Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer.
Norsk matematikkråd
Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk.
Norsk matematisk forening
Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.
Norsk statistisk forening
Presentasjon av foreningen og dens aktiviteter. Huser medlemsbladet Tilfeldig gang.
NRK Nett-TV: Matematikkbok
Intervju på Frokost-TV med matematikkprofessor Audun Holme som har skrevet bok om matematikkens historie.
NRK: Matt av matte?
Intervjuserie om matematikkens historie på Nitimen med matematikkprofessor Audun Holme.
Pi er ikke lik fire
Om den matematiske konstanten Pi.
Skolelaboratorium for matematikk, naturfag og teknologi
Bindeledd mellom skoleverk og universitet, høgskole og næringsliv. Virksomheten er rettet mot både grunnskole og videregående skole.
Symmetri
Godt essay om symmetri som henvender seg til lærere i grunnskolen og andre interesserte.
Tangenten
Presentasjon av tidsskriftet om og for matematikkundervisning.
Udl.no
Gratis forelesninger i videoform for matematikk og programmering på grunnskole-, videregående og høyskolenivå.
UngeAbel matematikkonkurranse
Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.
Universitetsbiblioteket i Bergen
Informasjon om matematiske bøker, tidsskrift og databaser ved biblioteket pluss lenkesamling.
www.matte.no
Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte.
En matematisk oppdagelsesreisende
Artikkel på Forskning.no om Lennart Carleson sin forskning, i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2006. (May 23, 2006)
En ydmyk konge
Intervju på Forskning.no av Peter D. Lax i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2005. (May 26, 2005)
Læreplan i matematikk romantisk og naiv
Kronikk i Aftenposten skrevet av Atle Halvorsen. (March 02, 2005)
Møbiusprisen til matematikere
Artikkel i Teknisk ukeblad om professorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for deres forskning innen operator algerbra. (November 19, 2004)
Vi har avskaffet matematikkens tyranni
Artikkel skrevet av Harald Pleym i Teknisk ukeblad om undervisningsopplegget ved Avdeling for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark. (October 25, 2002)
Matematikk på død og liv
Matematikk er mer enn tall og tegn. Matematikk er mystikk, levende mennesker og dødelig drama. Intervju i Dagbladet med professor Audun Holme, UiB. (July 12, 2001)
Bladet Forskning: Et liv med matematikk
Intervju med amanuensis Arne B. Sletsjøe i anledning av Matematikkåret 2000 skrevet av Bård Amundsen. (October 25, 2000)

Denne kategorien på andre språk: 36

[Norway Mozilla]
Kategoriredaktør
hansfn
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:24:05 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt