Biologi er læren om det levende og omfatter de tre grunnleggende vitenskapene botanikk, zoologi og paleontologi.

kategorier 1

Botanikk-nett
Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker særlig Norge og Skandinavia.
Botanisk og plantefysiologisk leksikon
Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensjonister og andre har interessante opplysninger å gi.
Kristins flora
Norsk flora sortert alfabetisk og etter farge.
Naturfakta.com - planter
Informasjon om systematikk, blomster, trær, nyttevekster, moser, bregner og andre planter.
Norsk zoologisk forening
Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
En paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.
Scandlynx
Skandinaviske gaupeprosjektet med informasjon om gaupe og siste nytt innen forskningen på gaupe i Skandinavia.
Soppherbariet i Oslo
Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.

Denne kategorien på andre språk: 33

[Norway Mozilla]
Siste oppdatering:
juni 3, 2014 at 6:24:04 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt