World Norsk Samfunn Samfunnsspørsmål
60
Denne kategorien inneholder nettsteder om aktuelle og kontroversielle temaer - sosiale, politiske og samfunnsmessige.

kategorier 11

Se også: 2

Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG)
Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.
Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda er et offentlig, frittstående og rådgivende organ. Det skal gi informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.
Christianssand protestfestival
En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.
Formuebygging
Artikler om hverdagsøkonomi med tips og råd på hvordan denne kan forbedres med endring av holdninger.
Framtiden i våre hender
Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.
global.no
Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.
Lund-rapporten
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.
Norges Krigsbarnforbund
NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.
Oekonomi.no
Oekonomi.no tar for seg forskjellige økonomispørsmål, hovedsaklig på norsk og beregnet for et interessert, men ikke nødvendigvis økonomiutdannet, publikum.
Skattesøk
Siden er et skattesøk i skattelistene utgitt i 2010 av Skatteetaten. Skattelister for inntektsåret 2009.
Taternes landsforening
Hjemmeside for Taternes landsforening. Taternes landsforening har som formål å styrke taternes stilling i samfunnet. Foreningen skal arbeide for å utvikle samarbeidet med offentlige myndigheter, samt å være bindeledd mellom taterne og statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer.

Denne kategorien på andre språk: 32

[Questioning Mozilla]
Siste oppdatering:
august 6, 2016 at 10:35:08 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel