World Norsk Referanse Utdanning
322
Her finner du nettsted for ulike typer utdanningsinstitusjoner som grunnskoler, videregående skoler, høgskoler, vitenskapelige høgskoler, universitet og forskjellige privatskoler og kurssentra.

kategorier 12

Se også: 2

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
Samordna opptak (SO)
Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.
Aspect
Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
Bergen industrielle kompetansesenter AS
Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
Bjørknes
Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
Folkeuniversitetet
Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger.
Handelsinstituttet
Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
Institutt for journalistikk
Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
Kirkelig utdanningssenter i nord
Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
Kulturstudier
Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
Legathåndboken
Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi
Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
Norges brannskole
Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
Norges toppidrettsgymnas
Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
Noroff
Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.
Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL)
Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
Norsk yrkesdykkerskole
NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
Næringsakademiet
Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag
Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
Programme for International Student Assessment (PISA)
Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.
Sikkerhetssenteret Aukra
Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra.
Skoletorget
Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP)
Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
Treider privat VGS og college
Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.

Denne kategorien på andre språk: 65

[Mozilla Drawing]
Kategoriredaktør
hansfn
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:24:03 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid