Wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de levende wezens. Belangrijke vakgebieden zijn: botanie (plantkunde), zoölogie (dierkunde), microbiologie, biochemie, genetica en ecologie.

subcategorieën 10

Zie ook: 2

Belgische Dendrologie Belge
Vereniging ter bevordering van de kennis en teelt van gewassen. Agenda, publicaties, vereniging, foto's en lidmaatschap.
Biologie.online
Informatieve site over dieren, planten en biotopen.
Dissectie van een varkenshart
HBo-practicum waarbij men door tekeningen te maken van een dissectie de bouw en werking van het hart kan leren kennen. Theorie, practicum, woordenlijst en tekening.
de europese zangvogels
Informatie over zangvogels in Europa. Soortbeschrijving, verspreiding en geluiden (RealAudio).
fotoherbarium
Uitgebreid digitaal herbarium met foto's en eigenschappen van wilde planten in Nederland. Alfabetisch geordend.
Ginkgo Biloba
Een samenvatting van de Engelstalige homepage over deze unieke boom, een levend fossiel, onveranderd sinds de tijd van de dinosauriërs.
Groene glazenmaker
Initiatief van De Vlinderstichting en de provincie Utrecht voor het behoud van deze libellensoort. Soortbeschrijving, vindplaatsen, wetgeving, beschermingsplan en nieuws.
Heimans en Thijsse Stichting
Over het leven en het werk van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, twee natuurbeschrijvers en -beschermers uit het begin van de 20e eeuw. De stichting beheert een documentatiecentrum op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbescherming en natuureducatie in Nederland.
Insecten fotosite
Van Albert de Wilde. Uitleg bij de afbeeldingen en mooie foto's.
Insecten in de Tuinbouw
Beschrijving met veel foto's van de belangrijkste plagen in de tuinbouw. Rupsen, bladluizen, mineervliegen, aaltjes, slakken, spint, trips en springstaarten.
Koninklijke Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging (KNPV)
Vereniging voor personen, die zich bezighouden met ziekten en plagen van planten en met de bescherming van planten daartegen.
Nationale Plantentuin van België
Onderzoekscentrum waar planten worden gekweekt, bestudeerd en geclassificeerd. Bezoekersinfo, uitgeverij, educatie en bibliotheek.
Natuurinformatie.nl
Biologische en geologische informatie, aangeboden door een tiental natuurorganisaties.
Het Natuurloket
Beheert gegevens over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in Nederland. Over de organisatie, de natuurregelgeving, gedetailleerde beschrijving van de gegevens en bestelinformatie.
Nederlandse Biologie Website
Grote collectie links naar Nederlands- en Engelstalige websites over biologie, gesorteerd per onderwerp.
Nederlandse dendrologische vereniging
Stelt zich ten doel de kennis van houtige gewassen te vergroten en uit te dragen naar de groene bedrijfs- en onderwijssector, gebruik te bevorderen van een groot sortiment houtige gewassen in tuinen en openbaar groen, collecties en bedreigde plantensoorten te behouden.
NVP Nederlandse Vereniging van preparateurs
Informatie over de vereniging, aangesloten preparateurs, wetgeving, wedstijden en materialen.
Paddenpoel
Natuurlijke waterpoel onder beheer van de milieuraad Vleteren. Activiteiten voor bezoekers en informatie over dieren.
PNP Orchids
Informatie over orchideeën. Soorten, reisverslagen cultuur, bibliografie en forum.
Schepping of evolutie
Over de evolutie en de schepping. Artikelen, een winkel en strips.
De tuinsafari van Hania en Hans
De dieren in hun tuin, van pissebedden, insecten en kikkers tot spitsmuizen, met veel foto's.
Vereniging van Klinisch Embryologen
informatie over de laboratorium aspecten van fertiliteitsbehandelingen
Viskids.nl
Informatie voor scholieren over visserij. Onder meer over de geschiedenis, technieken, afslag en handel.

Andere talen 33

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
3 januari, 2017 op 6:15:08 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal