World Nederlands Onderwijs
1,100
 

subcategorieën 21

Zie ook: 4

Aanval op Schooluitval
Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoofdzakelijk bestemd voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met voortijdig schoolverlaten.
Departement Onderwijs
Departement van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuws, documenten over beleid en specifieke thema's, praktische informatie over het onderwijs, literatuurdatabank en links.
Dienst Uitvoering Onderwijs
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.
Kennisnet
Publieke organisatie voor onderwijs en ict, zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt haar kennis met het po, vo en mbo.
Onderwijs in Nederland
Nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.
OnderwijsInspectie
Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.
Onderwijsklachten
Site met veel informatie en tips voor ouders met een klacht over het onderwijs over de procedures en met een persoonlijk verhaal.
Studio Globo
Organisatie voor mondiaal en intercultureel leren in basis-, secundair en hoger onderwijs. Afdelingen in Antwerpen, Brussel, Genk, Gent en Roeselare.

Andere talen 65

[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
4 februari, 2017 op 6:35:09 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie