Agape Latvija
Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība.
Baltinavas Romas katoļu draudze
Baznīcu un draudzes vēsture.
Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudze
Kontaktinformācija, vēstures apraksts un dievkalpojumu laiki.
Bolderājas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze
Informācija par dievkalpojumiem, baznīcu, draudzi, prāvestiem un aktivitātēm.
Bībele un tās izpētes materiāli
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu.
Crescendo
Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība.
Harē Krišnas kustība Latvijā
Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse.
Janis Ginters
Jaunās Sv.Ģertrūdes evaņģeliski luteriskās draudzes mācītājs.
Jānis Šmits
Svētrunas audio un teksta formātos.
Jēzus Kristus ceļi
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai
Kyrie eleison
Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs
Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus.
Latvijas Kristīgais radio
Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences.
Latvijas Kristīgā Studentu Brālība
Sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas augstskolu kristīgos studentus
Latvijas Via de Cristo
Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas.
Luterisma mantojuma fonds
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana.
Luterāņu Stunda
Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā.
Mazsalacas baptistu draudze
Informācija par vēsturi un kori.
Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze
Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem.
Rīgas Geštalta institūts
Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā.
Schola Cantorum Rīga
Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai

Other languages 71

[Pagan Mozilla]
Last update:
January 26, 2016 at 6:24:07 UTC
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās