World Galego Saúde
52
Sitios de recursos médicos e de saúde, así como asociacións e organizacións específicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

categorías 1

Amianto, perigo
Traballo divulgativo dos posíbeis danos e das consecuencias que se poden derivar do uso do amianto no traballo, como contaminante extremadamente perigoso para a nosa saúde. [PDF]
Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)
Entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.
Axencia Galega de Emerxencias (Axega)
Ente encargado do estudio e da execución política autonómica en materia de protección civil. Actualidade e incidencias, estatísticas e novidades.
Caderno de apoio á comunicación co paciente
Útil para entender que lle pasa ao enfermo, porque ten problemas para expresarse falando ou por escrito. Para o ámbito hospitalario e/ou consulta médica. [PDF]
Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
Información sobre a organización, documentación, cursos e servizos.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac)
Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación, especialidades e servizos médicos.
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi)
Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación, pacientes e cidadanía, especialidades e servizos médicos.
Cuadernillo da enfermeira
Novas e comentarios sobre sanidade e enfermería.
Fremap
Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermedades Profesionais da Seguridade Social. Servizos a empresas, traballadores e autónomos.
Galicia Saudable
Plan promovido polo goberno galego que quere axudarlle a gozar dos beneficios dunha vida máis activa e saudable. Novas, eventos e boletín.
Garla
Instituto dental e postural situado en Vigo e Redondela. Equipo, tratamentos e casos.
Guía para o Diagnóstico e Tratamento do Cáncro de Mama 2002
Información sobre a historia clínica, estudio preoperatorio e protocolo clínico de manexo de tumores mamarios. [PDF]
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)
Xestiona e coordina as políticas de prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia. Novas, oferta formativa e servizos.
Orfos de atención sanitaria
Información sobre as enfermidades raras e as súas peculiaridades. Sobre todo, pretende insistir na orfandade e desamparo sufridos pola minoría que as padece. Novas e entrevistas.
Proxecto Home Galicia
Programa Educativo-Terapéutico que traballa no eido da rehabilitación e reinserción social de persoas con todo tipo de adiccións. Novas, oferta asistencial, actividades e finanzamento.
Quérote
Centro de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade. Onde están, novas, programas e documentación.
Sergas
Consellería de Sanidade e Servicio Galego de Saúde. Podense xestionalas citas de atención primaria, consultala historia clínica e facelo cambio de médico.
Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía
Asociación que traballa pola promoción e defensa do colectivo que representa. Presentación, como inscribirse e foro.
Síndrome X fraxil
Punto de comunicación e intercambio de información entre persoas interesadas nesta patoloxía. Novas e biblioteca.
Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Fundación pública que ofrece ao cidadán a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude de consulta e asistencia sanitaria urxente extrahospitalaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Xente con vida
Sensibiliza e informa do impacto que ten para a saúde levar unha alimentación correcta. Aprender a comer ben, mitos da comida e calculadoras nutricionais.

Esta categoría noutros idiomas: 77

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Decembro 23, 2016 at 6:15:07 UTC
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática