World Galego Ciencia e tecnoloxía
60
Os recursos rexistrados nesta categoría deben estar en galego e estar enmarcados dentro da tematica das ciencias ou da tecnoloxía, sempre sen contido comercial.
A Ciencia é " O conxunto dos sistemas de coñecemento con obxecto e métodos de estudo determinados e baseados en leis obxectivas que se poden verificar." (Dicionario da Real Academia Galega)

categorías 4

Acuiuga
Dedicada á provisión integral de servizos, asistencia especializada e produtos innovadores para a produción e alimentación animal.
Asociacion Micolóxica Sendeiriña
Sociedade ubicada no Val de Barcala, A Coruña. Novas e actividades.
Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia (Apetega)
Contén información sobre as xornadas que organizan e regulamento da entidade. Mostra de proxectos, descargas e ligazóns.
Asociación Galega de Comunicadores de Cultura Científica e Tecnolóxica
Entidade que ten por obxecto a promoción e difusión do coñecemento científico ao público en xeral.
Campus do Mar
Entidade que aglutina intereses investigadores, docentes, económicos e sociais para xerar un ecosistema de coñecemento no ámbito mariño. Novas, servizos e formación.
Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga)
É unha compañía científico tecnolóxica, que ten como misión principal favorece-la xeración de coñecemento en diversas áreas proporcionando servizos horizontais para satisfacer intereses científicos, tecnolóxicos e industriais.
Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar)
O obxectivo fundamental é impulsar a cooperación entre institucións, centros de investigación e sector marítimo-pesqueiro, así como fomentar a implicación en actividades de I+D+I. Novidades, lexislación e proxectos.
Cidade Tecnolóxica de Vigo (citexvi)
Sociedad creada para apoiar, dar solucións e servir de instrumento á comunidade científica e tecnolóxica da Universidade en proxectos de I+D+i
CIS Galicia
Centro tecnolóxico que ten como misión aumentar a capacidade de innovación da industria galega. Localización, aplicacións industriais, eventos e proxectos.
CIS Madeira
Centro Tecnolóxico creado pola Xunta de Galicia para mellorar a posición competitiva das empresas do sector de transformación da madeira de Galicia. Proxectos, publicacións e formación.
CSIC delegación de Galicia
Ocupa a representación institucional do Consello Superior de Investigacións Científicas na Comunidade Galega. Lexislación ambiental, boletín, servizos e publicacións.
Divulgación 360
Espazo común da difusión e a comunicación da ciencia, a tecnoloxía e a innovación en Galicia. Axenda de actividades e recursos.
Efervesciencia
Espazo radiofónico de información científica. Novas, axenda e descarga de programas.
Energylab
Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética. Servizos proxectos e documentación.
Igaciencia
Dedicada a impulsar as moitas vantaxes da investigación para o progreso. Concurso de robótica en galego e congreso de software libre.
Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
Os obxectivos que procura son o fomento e o pulo de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia, a mellora do aforro, a eficiencia e o fomento do uso racional da enerxía. Subvencións, información e lexislación.
Intecmar
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. Encargase do control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar.
Laboratorio Interprofesional Galego de Analise do Leite (Ligal)
Asociación que ten por obxeto o control da composición química e bacteriolóxica do leite. Servizos, documentación e noticias.
Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG)
Centro integrado na Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Servizos, calidade e formación.
Modo de escritura Tengwar para o galego
Presenta unha adaptación das tengwar para esta lingua.
Observatorio Oceanográfico da Marxe Ibérica (Raia)
Proxecto creado para consolidar unha rede de observación océano-meteorolóxica na plataforma costeira na área transfronteiriza do Norte de Portugal e Galicia.
Parque Tecnolóxico de Galicia
Contidos e servizos en materia de desenvolvemento e innovación para empresas. Inclúe novas, directorio de integrantes, enlaces, bolsa de traballo, localización e contacto.
Pesca de Galicia
Plataforma tecnolóxica e portal de formación para os mariñeiros.
Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega
Organización que favorece a formación de grupos e a coordinación científico-técnica nos temas de I+D+I do tecido empresarial. Participación, biblioteca e histórico.
Plataforma Tecnolóxica de Acuicultura de Galicia (PTXGA)
Promovida polas empresas, para definir as estratexias de investigación e o desenvolvemento tecnolóxico adecuados para mellorar a súa competitividade. Novas, obxectivos e documentación.
Plataforma Tecnolóxica do Produto Gráfico Galego
Enfocada a fomentar e producir sinerxias entre as diversas empresas e axentes que conforman a cadea de valor deste sector. Actualidade, documentación e grupos de traballo.
Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (Devesa)
Pretende ser un foro aberto a tódalas entidades do sistema de investigación, desenvolvemento e innovación do sector forestal. Novas, grupos de traballo e documentos.
Plataforma Tecnolóxica Naval Galega (PTGN)
Nace có obxecto de crear vantaxes competitivas mediante o desenvolvemento de actividades de investigación e innovación. Novas, documentos e oferta tecnolóxica.
Precarios-Galicia
Asociación de investigadores, técnicos e tecnólogos. Estatutos, actividades e lista de correo.
Proxecto Armea
Intervención arqueolóxica e de conservación básica no Monte do Señoriño-Castro de Armea, Santa Mariña de Augas Santas en Allariz.
Proxecto Symbios
Iniciativa para abrir debates clave sobre temas críticos relacionados cos cambios demográficos e as súas consecuencias sociais e territoriais.
Revista Labirinto
Publicación dixital de Igaciencia, entidade galega destinada a promover a ciencia en galego.
Uninova
Incubadora de empresas innovadoras e de base tecnolóxica promovida pola Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Santiago. Novas, servizos e documentos.
ZonaTIC
Punto de encontro para todos aqueles que queiran desenrolar ou compartir experiencias no ámbito do DNIe.
Álbum da ciencia
Proxecto do Consello da Cultura Galega que recolle a memoria e o pasado dos científicos en Galicia. Consulta de biografías.

Esta categoría noutros idiomas: 83

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Maio 5, 2016 at 9:35:08 UTC
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional