"Society" sa Bheurla. A' toirt a-steach Riaghaltas, Creideamh, agus iomadh rud eile

Subcategories 4

Gairm Choitcheann Air Còirichean a' Chinne-daonna
An "United Nations Universal Declaration of Human Rights", air a eadar-theangachadh gu Gàidhlig

Other languages 88

[Scottish Mozilla]
Last update:
November 30, 2014 at 12:24:08 UTC
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach