World Gàidhlig Fiosrachadh agus Foghlam
9
Eòladairean, faclairean, oilthighean, colaistean, sgoiltean, taighean-tasgaidh

Subcategories 2

BBC Alba - Foghlam - Fuadach nan Gaidheal
Goireas ionnsachaidh airson clann aois 10-12. Thig còmhla ri Calum air turas a-steach do eachdraidh na h-Alba is faigh a-mach dè a thachair don chinneadh aige aig àm nam Fuadaichean.
Google Gàidhlig
An t-inneal rannsachaidh Idirlìn Google, ag obrachadh tron Ghàidhlig.
Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
Ullachadh agus sgaoileadh stuthan teagaisg sa Ghàidhlig.

Other languages 83

[Scottish Mozilla]
Last update:
August 12, 2016 at 7:05:04 UTC
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan