Coltach ris an earrainn Bheurla /Reference/Education/
Comann nam Pàrant
Fiosrachadh do phàrantan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.
Sabhal Mór Ostaig
Colaiste treas-ìre anns an Eilean Sgitheanach, a' teagasg tron Ghàidhlig. A bharrachd air fiosrachadh mun cholaiste agus chùrsaichean, tha tòrr stuth is fiosrachadh ann mun Ghàidhlig.

Other languages 65

[Scottish Mozilla]
Last update:
October 21, 2014 at 13:06:27 UTC
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan