World Frysk Kennis
6

Subcategories 1

Frysk.com
Wolle as Fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje.
Fryske Akademy
It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer.
Fryske Wikipedy
Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken en eltsenien is frij om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen.
It Frysk Natuermuseum
Mei ynformaasje, de útstallingen, de kolleksje en oer de wurkgroepen.
Praat Mar Frysk
Spul om de Frysk taal te promovearjen. Far gewoane minsken, mar ek bedriuwen kinne meidwaan.

Other languages 83

[Frysk Mozilla]
Last update:
October 21, 2014 at 13:06:25 UTC
Kennis
Regionaal
Maatskippij
Sport
All Languages
Kultuer
Saaklik
Thús
Rekreaasje