World Esperanto Socio
534

En tiu kategorio, oni proponas ligilojn al sociaj aferoj.

Atentu ke paĝoj pri naciaj kaj lokaj asocioj aŭ personoj estas en World: Esperanto: Regionoj.

kategorioj 18

Bona Volo
Brazila bonfara institucio kun rilato al spiritismo.
Creative Commons
Kun permesilo de "Creative Commons", vi daŭre estas la kopirajto-posedanto, sed permesas ke homoj kopiu kaj distribuu vian verkon kondiĉe ke ili mencias vin kiel ĝia aŭtoro – kaj nur sub la kondiĉoj de vi specifitaj.
Hejmpaĝoj en Esperanto
Pli ol 400 adresoj de esperantistoj prezentitaj angle.
IFEF
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
Kanabemuloj
Ĉi tiu dissendolisto celas kunigi la fortojn de esperantistoj, kiuj ŝatas fumi kanabon.
LabourStart
Ĉiutaga tutmonda sindikata novaĵservo.
Ligo internacia de blindaj esperantistoj
Informoj pri la asocio kaj pri la kongresoj kaj gazetoj de la blindula movado.
Monda Solidareco kontraŭ la Malsato
La helporganizo prezentas siajn projektojn.
Movado sen Nomo
Pere de plikulturado de la koro, "Movado sen Nomo" volas reaperigi fratecon, bonecon, amikecon en la medioj, kie ofte ĉiuj valoroj forestas pro nura egoismo, pro la "mi"-kulturo.
Organizo pri la Eŭropaj Minoritatoj
La TTTejo de minoritatoj eŭropaj, naciaj, regionaj, kulturaj kaj lingvaj, de popoloj aŭtoktonaj, de grupoj etnaj, de teritorioj specifaj, de regionoj je forta identeco kaj je federaciaj tendencoj en Eŭropo.
Per-Esperanto-Juro
Dissendolisto por juristoj.
Plantu por nia planedo
Projekto por subteni plantadon de arboj ekzemple en Brazilo kaj Benino.
Rotaria Amikaro de Esperanto
RADE, fondita en 1928, estas amikaro agnoskita de Rotario Internacia. La organizo informas pri sia agado.
Solidareco Bona Volo
Helpasocio por orfejo en Goma. Eblas finance "adopti" infanon.
La Soraboj en Germanio
Informoj pri slavlingva etno en orienta Germanio.
Verdamilio.org
Informoj kaj rimedoj pri Elteneblaj Edukadarto kaj Disvolviĝado, por lernejoj kaj formadejoj.

Tiu kategorio en aliaj lingvoj: 88

[Esperanto Mozilla]
Lasta ŝanĝo:
Marto 3, 2017 at 6:35:03 UTC
Socio
Sporto
All Languages
Kulturo
Komerco
Komputado
Ludoj
Sano
Hejmo
Novaĵoj
Distriĝo
Informo
Regionoj
Scienco
Butikoj