Related categories 1

Beibl.net
Y Testament Newydd yn Gymraeg. Hefyd ar y safle mae deynydd ar gyfer gwasanaethau a gwersi ysgol ac eglwysi.
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Safle yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru
Mair o Aberteifi - Cysegrfan Genedlaethol Cymru
Safle We Cysegrfan Genedlaethol Cymru gyda gwybodaeth ynglyn â Mair o Aberteifi
Watchtower
Gwefan swyddogol Cymdeithas y Watchtower, y gyfundrefn gyfreithiol a ddefnyddir gan Dystion Jehofah.
Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru
Gwefan yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru

Other languages 71

[Mozilla]
Last update:
February 26, 2014 at 16:14:23 UTC
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa