Kvantni Hallov efekt
Sadrži objašnjenje pojmova nužnih za razumijevanje efekta, kao i opsežnu listu literature. Seminarski rad. [PDF]
Solitoni - osnovni pojmovi
Uvodni članak o solitonima. Sadrži definiciju, istorijat, rješenje Korteweg - de Vriesove jednadžbe, neke druge solitonske jednadžbe, Mathematica kod, ilustracije i animacije.
Solitonska rješenja Korteweg-de Vries jednačine
Sadrži izvod KdV jednačine kao modela valova na plitkoj vodi i ukazuje na vezu sa Sturm-Liouvilleovim problemom. Solitonska rješenja su ispitana analitički u najjednostavnijim slučajevima, i numerički za zadane početne uvjete. Diplomski rad, dostupan kao PDF download i PowerPoint prezentacija sa animacijama.

Ova kategorija na drugim jezicima: 36

[Bosnia-Herzegovina]
Posljednja izmjena:
petak oktobar 11 05:35:27 EDT 2013
Nauka
Kupovina
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost
Poslovanje
Računari
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Novosti
Rekreacija
Preporuke
Regionalno