In Partnership with AOL Search

DMOZ

Poradnik moderatora kategorii

Wprowadzenie

Moderator kategorii (potocznie CatMod) to jedno z typów kont redaktorskich, utworzone aby dostarczyć narzędzi do przewodzenia społecznością redaktorów z wydzielonej części katalogu. CatMod posiada unikalne uprawnienia, które łączą aspekty redaktorów Editall i pozwoleń Meta, jednak ich zakres jest ograniczony do jednej z głównych kategorii katalogu (przykładowo World/Polska, Arts). Zamierzeniem tych uprawnień jest znalezienie redaktora, który doskonale orientuje się w wyznaczonej części katalogu, posiada umiejętności przewodzenia grupą jednocześnie zajmując się indywidualnymi potrzebami redaktorów. Moderator kategorii powinien brać czynny udział w dyskusjach na forum, wprowadzać nowych redaktorów w tajniki redagowania a także zaznajamiać całą społeczność z bieżącymi wydarzeniami. Ogólnie rzecz biorąc powinien być ekspertem w danym drzewie.

Ogólne wskazówki

Moderatorzy kategorii jako jej liderzy powinni skupić się na wzajemnych relacjach między redaktorami a także aspektami związanymi z jakością redagowania danego drzewa. Społeczność redaktorska danego drzewa powinna traktować CatMod-a jako autorytet w sprawach dotyczących reorganizacji katalogu, różnego rodzaju sporach czy też nadużyciach. CatMod powinien utrzymywać przyjazne kontakty z wszystkimi redaktorami a także promować redaktorów wybijających się poza przeciętną oraz likwidować spamerów.

Moderator kategorii może:

 1. przyznawać uprawnienia edycji kategorii nowym redaktorom w swoim drzewie
 2. uczestniczyć w dyskusjach na prywatnym forum Joint Meta
 3. udzielać ostrzeżeń redaktorom, które będą widoczne w ich profilu
 4. wykonywać czynności redaktorów Editall/Catmv w swojej kategorii

Nowi redaktorzy CatMod są poddawani 6 miesięcznej próbie, po której w zależności od rozwoju sytuacji zatrzymują lub też tracą swoją funkcję. Celem tego testu jest sprawdzenie jak dany redaktor sprawdza się w nowej roli. CatModem można być tylko dla jednej kategorii katalogu. Aktualnie redaktorzy Editall oraz Meta nie mogą być Moderatorami kategorii, jednakże Editall może otrzymać ten przywilej w przyszłości.

Jako iż CatMod posiada podobne przywileje jak redaktorzy Editall i Meta poradniki redaktorów Editall oraz Meta mogą być przydatne do zrozumienia odpowiedzialności i obowiązków jakie ciążą nad takim redaktorem.

Przyznawanie nowych kategorii

CatMod może przeglądać wnioski redaktorów o prawo do redagowania nowych kategorii w danym drzewie. Przykładowo CatMod World/Polska może przeglądać oraz akceptować podania redaktorów w tej kategorii. Oczekujemy, aby moderator kategorii był zaznajomiony z sytuacją w danym drzewie, aby mógł podjąć dobre decyzję przy przeglądaniu wniosków o nowe pozwolenia dla redaktorów. Oto wytyczne jakimi powinien kierować się CatMod przy przeglądaniu wniosków:

Bądź rozsądny przy akceptowaniu wniosków. Pamiętaj, że sprzątanie bo złym redaktorze jest procesem bardzo pracochłonnym, więc należy mieć to na uwadze przy ocenianiu wniosków.

 1. Sprawdź ilu aktywnych redaktorów już zajmuje się daną kategorią. Może jest ich wystarczająca ilość?
 2. Zobacz ogólne statystyki redaktora - ilość dodanych i usuniętych stron. Ilość stron dodanych ukazuje zaangażowanie redaktora w rozwój katalogu.
 3. Skontroluj ostatnią aktywność.
 4. Przejrzyj kilka edytowanych przez redaktora stron:
  • Czy posiadają właściwe tytuły i opisy?
  • Czy podkategorie stworzone przez danego redaktora są logiczne i uporządkowane?
  • Czy redaktor ma powiązania biznesowe z daną kategorią? Czy nie przeszkodzą mu one w bezstronnym rozwoju jej zawartości?
  • Czy strony które dodał są we właściwej dla nich kategorii?
  • Czy przyznał swojej stronie wyróżnienie 'cool'?
 5. Sprawdź datę przyłączenia redaktora do projektu.
 6. Czy w profilu redaktora znajdują się notatki o nadużyciach, złym redagowaniu katalogu lub pozytywne notatki wskazujące na wybitną pracę?
 7. Jeśli nie jesteś pewny czy zaakceptować podanie danego redaktora jest kilka rzeczy które mogą pomóc Ci w tej decyzji. Sprawdź na forum oraz poprzez kontakty z innymi redaktorami Catmod, Editall i Meta czy nie było żadnych problemów z danym redaktorem. Przeglądnij poprzednie wnioski o uprawnienia danego redaktora. Czy w jakiś przypadkach zostały mu one odmówione? Jeśli tak, zawsze możesz dowiedzieć się od danego redaktora Meta lub Catmoda dlaczego, o ile to nie wynika z notatek.

Forum Joint Meta

Forum zostało utworzone jako miejsce do dyskusji klasycznych redaktorów Meta oraz redaktorów Meta podkategorii Kids & Teens na potencjalnie delikatne kwestie takie jak akceptacje i usuwanie redaktorów oraz nadużycia w katalogu. Jako CatMod ważne jest, abyś posiadał wgląd do tych dyskusji (zwłaszcza przy rozpatrywaniu wniosków o nowe kategorie). Forum powinno być głównym obszarem dyskusji przy omawianiu trudnych zagadnień. Tam społeczność Meta redaktorów będzie w stanie Ci pomóc i skierować Cię na właściwy kierunek działań. Wszystkie przypadki nadużyć przez redaktorów powinny się tam znaleźć.

Nadużycia

Niestety nie zawsze redagowanie katalogu przebiega sprawnie i bez żadnych problemów. Czasami zdarzają się nadużycia, które ty jako CatMod możesz zauważyć. Chociaż moderator kategorii nie ma uprawnień do usuwania pozwoleń redaktora, może ostrzec całą społeczność o praktykach danego redaktora (chociażby na forum Meta, gdzie Metaredaktorzy mogą podjąć odpowiednie dla danej sytuacji kroki). CatMod może zbadać wnioski o nadużycia, ale powinien to robić tylko w przypadkach które mają powiązania z kategorią jaką się zajmuje. Jeśli odkryje jakieś nadużycia powinien jak najszybciej zaalarmować o nich Metaredaktorów. Poniżej, znajduje się fragment dotyczący nadużyć z poradnika Metaredaktorów:

Jako moderator kategorii niewątpliwie natkniesz się na przykłady złego redagowania oraz różnego rodzaju nadużycia. W przypadkach kiedy redaktor nie stosuje się do poradnika redaktora, powinieneś wysłać wiadomość lub posłużyć się ostrzeżeniem, które pojawi się w profilu redaktora. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy ludźmi i nie wszyscy redaktorzy są dostatecznie aktywni i zaznajomieni z katalogiem oraz regułami jakie w nim panują. Bądź grzeczny w swoich odpowiedziach. Daj odpowiedni czas na poprawienie błędów.

Poniżej znajdują się przykłady nadużyć z jakimi można się spotkać:

Złe redagowanie
Złe redagowanie różni się od nadużyć tym, iż taki redaktor nie chce spowodować szkody w katalogu. W takich przypadkach, jeżeli redaktor kontynuuje słabe redagowanie możesz wysłać do niego e-maila ze wskazówkami jakimi powinien się kierować lub podyskutować o częściowym lub pełnym usunięciem jego uprawnień do redagowania danej podkategorii.
Nadużycia
Jeżeli redaktor dostał już ostrzeżenie i kontynuuje niedozwolone praktyki mamy do czynienia z nadużyciem. Najczęściej są one związane z: przyznawaniem wyróżnienia cool, manipulowaniem tytułem i opisem, usuwaniem stron konkurencji oraz tworzeniem niepoprawnych podkategorii.
Nadużycia ekstremalne
W sytuacji, gdy działanie redaktora prowadzi do natychmiastowego i poważnego uszkodzenia katalogu i naruszają zasady redagowania w sposób najgorszy z możliwych należy poinformować redaktorów Meta poprzez forum Joint Meta. O sprawie powinno się także poinformować personel, ze wskazaniem odpowiedniego wątku na forum. Generalnie z uszkodzeniem katalogu mamy do czynienia wtedy, kiedy dany redaktor masowo usuwa strony lub nimi spamuje w katalogu i/lub na forum, ale może to dotyczyć każdej sytuacji związanej z uszkodzeniem katalogu.
Inne naruszenia
Redaktorzy, którzy nie potrafią pracować w zespole powodując, że redagowanie staje się przykrym doświadczeniem dla innych redaktorów również powinni zostać opisani na forum Joint Meta. Obejmuje to kłótnie z innymi redaktorami, ze zgłaszającymi strony lub personelem. Ten rodzaj naruszeń odnosi się do edytorów na wszystkich poziomach. Personel powinien zostać poinformowany o takich przypadkach tylko w momencie kiedy inne drogi zawodzą i zrobiono już wszystko co było możliwe.
Notatki
Notatki dają duże możliwości. Są szczególnie pomocne kiedy chcesz poinformować resztę redaktorów o dobrym lub też złym redagowaniu redaktora w widocznym miejscu w ich profilu. Jest to szczególnie pomocne gdy dany redaktor zgłasza wniosek o redagowanie kolejnej kategorii – jego wniosek jest widoczny w powiązaniu z kolorem, który wybierasz przy pisaniu notatki.

Uprawnienia Editall/Catmv

Moderator Kategorii ma uprawnienia redaktorów Editall/Catmv jednak ograniczone tylko dla jego kategorii. Większe zmiany dotyczące reorganizacji kategorii powinny być najpierw dokładniej przedyskutowane ze społecznością na forum. Mniejsze natomiast można wprowadzić po indywidualnej dyskusji z redaktorami danej kategorii. Oto tekst dotyczący reorganizacji zaczerpnięty z poradnika dla redaktorów Editall:

Przegląd

Moderator kategorii ma pewne uprawnienia do których nie ma dostępu normalny redaktor. Może on:

 1. przenosić każdą kategorie w swoim drzewie,
 2. zmieniać nazwę każdej kategorii w swoim drzewie,
 3. usunąć każdą kategorię jeżeli jest ona pusta,
 4. ustalać priorytet podkategorii oraz @linków w swoim drzewie,
 5. utworzyć kategorię w swoim drzewie, dając jednocześnie prawo jej redagowania innemu redaktorowi.