World Tagalog Lipunan Kasaysayan
46
Himagsikan sa EDSA
Walang Himala! Himagsikan sa EDSA, ang kaisa-isang pahayag sa Tagalog ng aklasang "people power" nuong 1986. Mula kay Angela Stuart-Santiago.
Aklasan Ng Charismatic Pinoys
Kasaysayan ng mga bayaning nakibaka sa mga manlulupig mula pa nuong unang panahon - sina Tamblot, Bancao, Maniago, Malong, Sumoroy, Tapar, Gumapos, atbp - sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mahigit 300 taon.
Andres Bonifacio: Ang Dakilang Supremo ng Katipunan
Di alam ng magkapatid ang hatol na kamatayan. Lihim silang dinala sa bundok ng Tala. Doon, ihiniwalay kay Bonifacio si Procopio. Natiyak ni Bonifacio na papatayin sila ng mga kawal ni Aguinaldo at binaril. Dito nagwakas ang buhay ni Andres Bonifacio, ang dakilang Supremo ng Katipunan.
Andres Bonifacio: Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog
Pahayag ng dakilang bayani ng Himagsikan nuong 1896 tungkol sa pagsakop at pag-api sa mga Pilipino ng mga Kastila, na nilathala sa “Kalayaan,” ang pahayagan ng Katipunan.
Andres Bonifacio: Kartilyang Makabayan
Mga Tanong at Sagot Ukol Kay Andrés Bonifacio at sa Katipunan, ni Hermenegildo Cruz sa Maynila nuong 1922. Sa “The Project Gutenberg EBook” website.
Ang Bayan Ng Pakil
Kasaysayan ng tahanan ng 'Turumba' sa paanan ng Sierra Madre sa Laguna, isinama ng mga frayleng Franciscan sa Paete nuong 1588 ngunit nakapagsarili sa tiyaga at sipag nuong 1676.
Ang Katipunan
Isang dula ni Gabriel Beato Francisco na inilathala sa Quiapo, Manila, nuong 1899, panahon na ng Amerkano sa Pilipinas. Mahalaga sa pagtalakay ng bigkas at sulat sa Tagalog nuong panahon ni Andres Bonifacio. Minsan lamang natanghal itong dula, sa Teatro Oriental.
Ang Unang Espaniol
Ulat ni Antonio Pigafetta ng paglakbay ni Ferdinand Magellan, pagdating at pagkapatay sa Pilipinas, at ang unang layag pag-ikot sa mondo.
Ang Wika ng Karunungang Filipino
Umunlad ang Filipino sa kabila ng kawalang-malasakit ng mga opisyal ng pamahalaan, ng mga mayaman, makapangyarihan at nakapag-aral. Sanaysay ukol sa pagsikap, o kakulangan, ng Surian ng Wikang Pambansa, Komisyon sa Wikang Filipino, at Sentro ng Wikang Filipino sa University of the Philippines. Sinulat ng punong patnugot ng UP Diksiyonaryong Filipino, si Virgilio S. Almario.
Digmaang Pilipino-Amerikano
Ang Philippine-American War ay digmaan sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos at ng Pilipinas mula 1899 hanggang 1913. Mula sa Wikipedia
Diksiyonaryong Filipino sa Bagong Milenyum
Apat na siglo ng pagsisikap sinupin ang bokabularyong Pilipino, simula sa ‘Arte y reglas de la lengua tagala’ ni Fray Francisco Blancas de San Jose nuong 1610 at sa ‘Vocabulario de la lengua tagala‘ ni Fray Pedro San Buenaventura nuong 1613, hanggang sa ‘Diksiyunaryo Tesauro Pilipino-Ingles’ ni Dr. Jose Villa Panganiban nuong 1972, at sa ‘Vicassan’s Pilipino-English Dictionary’ ni Vito C. Santos nuong 1978. Sinulat ni Emil Q. Javier, Pangulo ng University of the Philippines.
EDSA 2001: People Power II
Ang kasaysayan ng pagtiwalag ng ika-13 pangulo ng Pilipinas, si Joseph Estrada
Gamot Sa Maysakit Nuong 1760s
Ang Mahusay na Paraan nang Pag Gamot sa manga Maysaquit, sinulat ni Samuel Auguste David Tissot nuong 1760s, isinalin sa Tagalog ni Frayle Manuel Blanco, at nilathala sa Manila nuong 1916. Mula sa Project Gutenberg Project.
Himagsikan Ng Mga Pilipino, ni Apolinario Mabini
La Revolucion Filipina, sinulat ng dakilang bayani. Ang pasimula at dahilan kung bakit nasawi ang himagsikan sa Pilipinas nuong 1898. Isinalin sa Tagalog mula sa pag-English ni Leon Ma. Guerrero.
I Shall Return
Itinuring na bayani ng mga Pilipino si Heneral Douglas MacArthur, ang pag-asa at idolo ng mga gerilya nuong panahon ng Hapon. Sinulat ni Aliza Conde.
Jose Rizal, Ang Kanyang El Filibusterismo
Buod ng bawat kabanata ng ika-2 makasaysayang nobela ni Jose Rizal tungkol sa pagmamalabis ng mga frayle sa Pilipinas nuong panahon ng Espanyol.
Jose Rizal, Bayani Ng Pilipinas
Ang buhay ni Jose Rizal, at tula, sinulat ng mga nag-aaral ng Tagalog sa University of Pennsylvania, sa America.
Jose Rizal: Ang Buhay At Mga Ginawa Niya
Talambuhay ng Bayani ng Pilipinas mula pagkabata hanggang balam sa mga ginuo, Español at Amerkano pagkatapos siyang bitayin sa Bagumbayan. Bahagi ng aklat ni Pascual H. Poblete nang isinalin niya ang Noli Me Tangere sa Tagalog nuong 1909. Nasa Project Gutenberg Ebook website.
Juan de Plasencia: Ang Mga Pilipino Nuong 1589
Ang ugali ng mga Tagalog at mga Kapampangan nuong 1589, ayon sa mga ulat ni Juan de Plasencia.
Kaharian Ng Espanyol Sa Pilipinas
Ang mga governador general ng Pilipinas at mga arsobispo sa Manila nuong panahon ng Espanyol, ang kanilang pag-aaway at patayan.
Kapit Sa Binti
Ang pinagmulan ng pamayanan ng Cavinti, Laguna, sa kasalan ng mga Aeta, - hinahabol ang babae, lulundag magkasabay sa ilog, at hawak-hawak ang binti.
Kasaysayan ng Pilipinas
Naglalaman ng ilang paniningin tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas.
Kasaysayan Ng Pilipinas, Ang Pira-Pirasong Bayan
Munting kasaysayan/outline ng Pilipinas mula nuong unang panahon hanggang sa aklasan sa EDSA.
Katapusang Hibik Ng Pilipinas, ni Andres Bonifacio
Makasaysayang tula na sinulat ng bayani ng bayan laban sa paglibak at pagsamantala ng mga Espanyol sa mga Pilipino.
Katayuan, Ambag ng Linggwisktiks sa Pilipinas
Pag-aaral sa mga wika sa Pilipinas mula panahon ng Español (1565-1898) hanggang panahon ng Amerkano at kasalukuyan (1898-1998). Ni Jessie Grace U. Rubrico.
Ladinos, Unang Filipino Bilinguals
Paraang ginamit ni Tomas Pinpin nuong 1610 at ng iba pang Pilipino upang madaling matutunan ang salitang Español. Ni Marilyn A. Parra.
Liham ni Jose Rizal
Para sa mga dalaga sa Malolos, Bulakan, nuong Febrero, 1889 mula sa Europa tungkol sa kanyang novela, Noli Me Tangere, at ang papel ng mga babae sa ikabubuti ng bayan. Mula sa Project Gutenberg.
Makulay Ang Kasaysayan
Ang simula ng mga pahayagan at mga kolehiyo at iba pang mga pangyayari sa Pilipinas.
Mga Conquistador Ng Pilipinas
Kasali na ang pagtuklas sa Pilipinas ng mga Portuguese bago dumating si Ferdinand Magellan, at ang pagsakop sa Manila ng Muslim.
Mga Bayani ng Mindanao
Lumaban sila sa pagsakop ng pagsakop ng mga Espanyol - sina Sultan Kudarat, Magat Salamat at Prinsesa Purmassuri.
Mga Dakilang Pilipino
Ang mga bayani ng Pilipinas, mula kay Ali Mudin hanggang kay Jose Rizal. Tinipon at inalay ni Jose N. Sevilla nuong 1922 upang mapag-aralan ng mga kabataan. Kasipi ang ‘Decalogo’ ni Apolinario Mabini at ang ‘Huling Paalam’ ni Rizal, isinalin mula sa wikang Español. Nasa Project Gutenberg website.
Mga Kundiman ni José Rizal
Ang “Kundiman” at ang “Alin Mang Lahi” ay José Rizal sa Tagalog, at ang “Awit ni Maria Clara” ay unang isinulat sa kabanata 23 ng Noli Me Tangere. Halos lahat ng kundiman ay mga kanta na nagsasaad ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Nauso ang Kundiman noong panahon ng mga Kastila kung kailan walang kalayaan ang mga Pilipino.
Mga Unang Aklat sa Pilipinas
Nuong ika-15 siglo, upang maunawaan ng mga Pilipino ang relihiyon ng mga Kastila, nag-aral ang kanilang mga misyonaryo ng ating wika at sila ring kauna-unahang bumuo ng vokabularyo at aklat balarila sa wikang Filipino. Ni Princess Onciano
Ninuno Mo, Ninuno Ko: Mga Taong Ligaw
Chu Fan Chih, ang unang ulat tungkol sa Pilipinas, sinulat ni Chao Ju-kua 300 taon bago dumating ang mga Espanyol.
Noli Me Tangere ni Dr. José Rizal
Ang kilalang nobela, "catha sa wicang castila ni Dr. José Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete" nuong 1909. Nasa Project Gutenberg website.
Noli Me Tangere ni Jose Rizal
Sinimulan ni Jose Rizal ang unang bahagi ng "Noli Me Tangere" noong 1884 sa Madrid nang siya ay nag-aaral ng medisina. Pagkatapos mag-aaral, nagtungo siya sa Paris at ipinagpatuloy ang pagsulat. Sa Berlin natapos ang huling bahagi ng nobela. Mula sa Jose Rizal University.
Paghamak Kay Jose Rizal
"¡CAIÑGAT CAYO! Sa mañga masasamang libro,t, casulatan" ang pamphlet ni José Rodriguez, isang frayleng Augustinian, na ipinamudmod nang libre nuong 1888 upang hamakin ang mga sinulat ni Jose Rizal. Mula sa Project Gutenberg website.
Pagkakana ng Repúblika ng Pilipinas
Panukala ni Apolinario Mabini ng ‘constitution’ o kasulatan ng katauhan ng bayan na ipinalimbag ni Emilio Aguinaldo sa Cavite nuong 1898 upang mabasa ng buong ‘gobierno revolucion.’ Ayon kay Mabini, kailangang magkaruon ang bayan ng kahit kaunting aninaw sa katayuan at buhay ng isang bayang malaya. Nasa The Project Gutenberg eBook.
Patungo Sa Maritimang Oryentasyon
Ang pagbubuo ng mga gawing magdaragat ng mga unang Pilipino ilang libong taon sa nakaraan.
Pedro Chirino: Ang Mga Unang Pilipino
Relacion delas Islas Pilipinas, ang paglarawan ng mga Pilipino nuong 1590-1602 ng frayleng Jesuit na magiliw sa mga tao at natuto ng Tagalog, Cebuano at Waray-Waray.
Pilipinas Nuong Nakaraan
Sinulat ni Sofronio G. Calderón nuong 1907 ang dating kasaysayan ng Lupang Tinubuan na halos nalilibing sa limot ngayon, lubhang mahalaga sapagkat ang nakaraan ang siya nating pinagbabakasan ngayon, sampu ng hinaharap. Nasa Project Gutenberg website.
Sa Likod Ng Pambansang Watawat
Ang 3 bituwin ay pahiwatig ng mga pulo ng Luzon, Mindanao at Panay. Ito at iba pang katotohanan tungkol sa pambansang sagisag ng Pilipinas.
Sentenyal Ng Bansa
Nakatutuwang pagtingin sa kasaysayan ng Pilipinas.
Si Liwayway ng Baliwag
Mga nangyari sa Paghihimagsik laban sa mga Amerkano nuong 1899 sa Bulacan, sinulat ni Isabelo de los Reyes nuong 1905 sa Español at sa Tagalog sa pamagat na 'Ang Singsing Nang Dalagang Marmol.' Dahil nawala ang original, isinalin uli ni Carlos B. Raimundo ang Español sa Tagalog at nilathala sa Manila nuong 1912. Mula sa Project Gutenberg website.
Si Tandang Basio Macunat
Kasaysayan ng Pilipinong ayaw pag-aralin ang kanyang anak ng Español at ang dalamhati ng familia nang matuto ang anak na lalaki. Sinulat ni Miguel Lucio y Bustamante, frayleng Franciscan sa Manila nuong 1885. Sa Project Gutenberg project website.
Sulatan Ng 2 Binibining Urbana At Feliza
Pagturo ng mabuting ugali nuong panahon ng Español, pati na ang pag-ibigan, kalinisan at paglalasing. Sinulat ni Modesto de Castro bago 1864 nang siya ay namatay nang maaga. Nalathala sa Manila nuong panahon na lamang ng Amerkano, nuong 1902. Nasa Project Gutenberg website.

Other languages 47

[Scuba Mozilla]
Last update:
March 6, 2017 at 6:15:07 UTC
Lipunan
Palakasan
All Languages
Sining
Kalakal
Kompyuter
Laruan
Kalusugan
Tahanan
Balita
Aliwan
Reperensya
Kapuluan
Agham
Tindahan