Yolsuzluk ellerinde kamusal güç bulunduran şahısların özel çıkar ve statü kazanabilmek amacıyla yetkilerini toplumdaki örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk kurallarına aykırılık gösterecek şekilde belirli kişi ya da gruplar lehine kullanmaları eylemidir.
Haramiler.org
Yolsuzluk, kapkaç, hırsızlık ve dolandırıcılık üzerine makaleler yer almaktadır.
[Iris Mozilla]
Son güncelleme:
1 Ekim 2016 4:05:11 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş