İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler..
Alternatif Bilişim Derneği
İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, egemen erk karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışan dernek.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi
Merkezin faaliyetleri, eğitim programı, yayınlar ve insan hakları ile ilgili belgeler içerir.
Engelliler.biz
Sakatlık konulu her türlü bilgiye erişebilmenin yanı sıra, ayrımcılıkla mücadele konusunda içerikler yer alıyor.
Engelliler.gen.tr
Engellilerin toplumsal yaşamda karşılaştığı ötekileştirme, ayrımcılık gibi sosyal sorunlara yer veriyor.
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
Hasta haklarının bilinmesi, yaygınlaşması, öğrenilmesi ve uygulamada gerçekleşmesi için çalışmalar yürütür
Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)
Temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi ve çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir topluluktur.
İcra Haciz Mağdurları
Anayasamıza, İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı, ev haczi ve taahhüt ihlal hapis cezalarına karşı sosyal aktivitelerde bulunmaktadır
İnsan Hakları Daire Başkanlığı
Evrensel insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır..
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Raporlar, kampanyalar, basın açıklamaları, kanunlar ve çeşitli konularda makaleler içerir.
İnsan Hakları Gündemi
İnsan hakları ile ifade özgürlüğü, ayrımcılık, nefret suçları gibi konularda bilgiler içerir
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Beş hükümet dışı kuruluşun oluşturduğu bağımsız platformun ve üye kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgiler.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
Derneğin tanıtımı, raporlar, makaleler, belgeler ve duyurular içerir
Kadının İnsan Hakları
Ulusal ve uluslararası platformlarda demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması konuların da çözümler üreten çalışmaları içerir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için çalışmalar içerir.
Sansürsüz İnternet
İnternet sansürüne karşı eylemler düzenleyen topluluk
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
İnsan hak ve özgürlükleri konusunda yayın ve dökümantasyon, hak arama çalışmaları ve araştırmalar yer alıyor
Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Örgüt ve çalışma alanları hakkında bilgiler, belgeler ve tartışma forumu.
Yabancı Haklarını Koruma Derneği
Yabancı Haklarını Koruma Derneğinin, güncel haber, tüzük ve resmi yazılarının yer aldığı tanıtım sayfası
Çocuk Hakları İzleme ve Raporlama Projesi
Çocuk hakları izleme ve raporlama ile ilgili yayınlar, haberler ve duyurular yer alıyor.

Diğer diller 22

[Turkish Mozilla]
Kategori editörü:
cnytzdmr
Son güncelleme:
24 Şubat 2017 22:36:30 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş