Scientology türetilmiş bir dini felsefedir. Diğer din ve felsefelerin dayanaklarını birçok yönden kabul eder ve insanı et ve kandan ziyade ruhani bir varlık olarak görür. Scientology, insanın temelde kötü değil iyi olduğuna inanır. İnsanı kötülük yapmaya iten şey insan doğası değil, insanın deneyimleridir.
Mutluluk Yolu
Mutlu bir yaşam için sağ duyulu önerilerin bildirildiği ücretsiz bir e-kitap dağıtılıyor.
Scientology Online
Scientologynin ne olduğu, mensupları ve bazı tanımları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
Vikipedia - Scientology
Scientology kilisesi ve inanışı ile ilgili ansiklopedik bilgi yer alıyor.

Diğer diller 14

[Turkish Mozilla]
Son güncelleme:
28 Ekim 2013 10:05:58 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş