Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB)
Kurumsal bilgiler ve duyurular ile yarışmalar, bilet satış ve iletişim sayfası bulunuyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Baraj, hidroelektrik santrali, ve su dağıtım bilgileri yer almaktadır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Zorunlu deprem sigortası hakkında bilgi alabilirsiniz.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)
Kurum ve hizmetlerinin tanıtımı ile birimler, duyurular, organizasyon şeması ve iletişim detayları bulunmaktadır.
İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK)
Kurum ve bölge müdürlükleri bilgileri ile faaliyetler, duyurular, ihalaler ve iletişim detayları yer alıyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK)
Kurum idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Kurumsal haberler, genel duyurular, Türkiye'deki orman varlığı ve ağaç türleri hakkında bilgiler.
Rekabet Kurumu (RK)
Kurum hakkında bilgiler, rekabet mevzuatı, etkinlikler ve duyurular, yayınlar, iletişim bilgileri ve linkler.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Kurulun görevleri ve organizasyonu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, yatırımlarla ilgili bilgiler, Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler, davalar, duyurular ve yayınlar.
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)
Teşkilat yapısı ve hububat bülteni ile haberler, alım fiyatları, satış fiyatları ve irtibat bilgileri yer almaktadır.
Türk Patent Enstitüsü (TPE)
Enstitünün yapısı ve kurumla ilgili haberleri sunan resmi sitesi.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Enstitünün yapısı ve haberleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ve kalite ile ilgili bilgiler bulunuyor.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Kurumun yapısı ve görevleri, etkinlikleri ile birlikte mevzuat değişikliklerine yer veriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
Sanat koleksiyonuna ait birçok örnek, banknotlar ve yayınlar.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
Akademik birimler, enstitü yönetimi, sosyal olanaklar ve kütüphane hakkında bilgiler.
Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü
Özel Güvenlik Kurumlarının faaliyetleriyle ilgili işlemleri Bakanlık adına yürüten kurumdur.
[Turkish Mozilla]
Son güncelleme:
24 Kasım 2016 18:31:56 UTC
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş