Başvuru Kaynakları ile ilgili Devlet Kütüphaneleri içerikli Türkçe web sayfaları.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Kurumsal yapı hakkında bilgi, çevrimiçi katalog ve makale tarama ile fotoğraf galerisi yer alıyor.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Kurum hakkında genel bilgiler, daire başkanlıkları, yayınlar, arşiv araştırma izni hakkında bilgiler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivleri ve fotoğraf galerisi.
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Araştırma ve ihtisas kütüphanesinin sitesinde; eserlerden bölümler, kütüphane ziyaret saatleri hakkında bilgi ve iletişim adresi yer almakta.
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphane
Yayınları, internet kaynakları gibi veri bilgilerine ve duyuruları ile katalog taramasına ulaşabilirsiniz.
TCMB Kütüphanesi
Basılı süreli yayınlar, e-süreli yayınlar, veritabanları gibi benzeri bölümlere ulaşabilir ve makale ile katalog taraması gerçekleştirebilirsiniz.
TRT Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü
Kütüphane ile ilgili bilgiler, yeni yayınlar, koleksiyonlar ve sorgu sayfası gibi bölümler bulunabilir.
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.
[Desk Mozilla]
Son güncelleme:
14 Kasım 2016 8:05:11 UTC
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam