Bu kategoride İktisadi olayları yorumlamakta kullanılan sayısal yöntemlere ilişkin siteler yer almaktadır.

İlgili kategoriler 1

Başkent Üniversitesi İİBF Yöneylem Araştırmaları Dergisi
Başkent Üniversitesi İİBF Yöneylem Araştırmaları Dergisi'nin, yayımlanmış sayılarının özetlerinin bulunabildiği internet sayfasıdır.
Karacabey, Ali Argun
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Argun Karacabey'in internet sitesidir. Nicel yöntemlere ilişkin slaytlar içeriyor.
Yöneylem Araştırması Derneği (YAD)
Yöneylem Araştırması Derneği'nin resmi internet sitesidir.

Diğer diller 2

[Statistics_Mozilla]
Son güncelleme:
3 Şubat 2014 22:40:07 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel