İktisadi konularda araştırmalar yapan enstitüler, dernekler, vakıflar, ve kulüpler bu kategoride yer almaktadır.

Alt kategoriler 1

İlgili kategoriler 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kurum hakkında bilgiler, güncel duyurular, mevzuatlar, istatistiki bilgiler, yayınlar ve iletişim bilgileri yer alıyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi.
İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi
Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amacı ile kurulan bir kuruluş.
İktisadi Araştırmalar Vakfı
İktisadi Araştırmalar Vakfı'na ait makaleler, seminerler, projeler yer alıyor.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Vakfın sitesinde Avrupa Birliği ve ekonomi konularında bültenler, raporlar yer almaktadır.
KOSGEB
KOSGEB T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.
SETA | Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ekonomi Siyaset, ve Toplum Araştırmaları konularında makale ve yazılar içeriyor.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
T.C. Ekonomi Bakanlığı resmi web sitesi
TESEV
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın sitesinde vakfın projeleri ve yayınladığı bültenler bulunuyor.
Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE)
Dış ticaret ile ilgili bilgiler, dernek faaliyetleri, dernek üye bilgileri ve Dış Ticarette Durum dergisinin içeriği bulunuyor.
Türkiye Ekonomi Kurumu
Ekonomi konulu konferanslar, kitaplar, makaleler yer alıyor.
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Verimlilik Genel Müdürlüğü; yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri araştırmak ve bunların uygulamaya konmasına çalışmak, kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artırıcı yöntemleri araştırıp bularak bunların uygulanmasını izleyip tavsiyelerde bulunmak, verimlilikle ilgili bilgi ve metotları yaymakla görevli bir kurumdur.
[Welcome Mozilla]
Son güncelleme:
7 Şubat 2017 7:27:50 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel