Dil Bilimi konusunda yayın yapan tüm internet siteleri bu kategori altında yer almaktadır.

Alt kategoriler 1

Anadilim Türkçe Gönüllüleri
Türkçe gönüllülerinin oluşturduğu ve Türkçe ile ilgili bilgilerin olduğu bir internet sitesidir.
Hungaroloji
Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hungaroloji Enstitüsü sayfasında, genel bilgiler yer almakta ve öğretim üyeleri tanıtılmaktadır.
İngilizce Öğreniyorum
İngilizce ve Türkçe'nin morfolojik olarak ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
Japonca Grameri
Japonca dil bilgisi ve garameri üzerine anlatımlar yer alıyor.
ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi Projesi
Proje ve proje ekibi hakkında bilgilerin yanı sıra projeye katkı sağlamak isteyen gönüllüler için başvuru ve iletişim formu yer alıyor.
Türk Dil Kurumu (TDK)
Kurumla ilgili bilgiler ve haberlerin yanı sıra Güncel Türk Sözlük'ü, Yazım Kılavuzu'nu ve çeşitli terim sözlüklerini bünyesinde barındırıyor.
Türk İşaret Dili
Türk İşaret Dili hakkında bilgiler, yapılan araştırmalar ve çalışmalar hakkında bilgiler yer alıyor.
Türkçesi Varken
Türkçe ve Türk lehçeleri hakkında yapılan araştırma çalışmaları ve yayınlar hakkında bilgiler yer alıyor.
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, halkbilim, dilbilim, antropoloji konularında akademik içerik ve makaleler.

Diğer diller 31

[Splat Letter D]
Son güncelleme:
11 Temmuz 2016 5:24:08 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel