World Türkçe Bilim Biyoloji Akademik Bölümler
30
Üniversitelerin Biyoloji Bölümlerinin Türkçe web site'ları.
Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölümlerine göre akademisyenlerin listelendiği sitede, bölüm, lisan üstü ve lisans eğitimi hakkında malumatlar yer almakta.
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölümün sitesinde; genel bilgiler, yönetim, akademik personel, eğitim-öğretim ve Socrates-Erasmus burs programları hakkında bilgiler yer almakta.
Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Akademik, araştırma, açıköğretim, öğrenci işleri sayfalarının yer aldığı sitede, aynı zamanda bölümü tanıtıcı bilgiler bulunmakta.
Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölüm ve yönetimi hakkında, akademik personel, anabilim dalları, lisans dersleri ve akademik takvim adları altında listelenmiş sayflar.
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölüm hakkındaki bilgilerin, ana bilim dallarının, akademik kadronun, desrlerin ve duyuruların yer aldığı site.
BilGen
Bilkent Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi sayfası.
Bozok Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölümün tarihçesini, genel bilgilerini, akademik personeli ve dersleri hakkında ki bilgileri içeren site.
Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölümün sitesinde; tarihçe, bölümün tanıtımı, akademik personel ve programlar sayfaları yer almakta.
Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Yönetim, tarihçe, çalışmalar, anabilim dalları ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sayfalar.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölüm hakkında bilgiler, akademik kadro, bölüm dersleri, laboratuvarlar, bilimsel etkinlikler, öğrenci otomasyonu ve enstitü linklerini içerin site.
Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölüm sitesinde görevli akademik personelin ve ders içerikleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı site.
Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Yönetim, anabilim dalları, yayınlar, laboratuvarlar, akademik personel, dersler ve duyuruların listelendiği, bölümün sitesi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Akademik kadro, yönetim, dersler, duyurular ve öğrenci işleri sayfalarını içeren, bilim dalının sitesi.
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Sayfalarında, genel bilgiler, idari yapı, akademik yapı, lisanüstü eğitim, AKTS paketi ve duyuru kategorileri yer almakta.
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölümün sitesinde; personel, dersler, ders programı, sınav takvimi ve iş imkanları gibi sayfalar yer almakta.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Duyurular, çalışanlar, lisans programlarının listelendiği site.
Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Genel bilgiler, araştırma faaliyetleri, akademik personel, fotoğraf albümü, duyurular ve iletişim bilgileri yer almakta.
İTÜ Moleküler Biyoloji Sitesi
İstanbul Teknik üniversitesi'nin resmi moleküler biyoloji sitesi.
Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Sitede, bölüm hakkındaki genel bilgiler, akademik personel, dersler, akadamik takvim içeriği sunulmakta.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Genel bilgiler, yönetim, bölümler, dersler, faaliyetler ve iletişim bilgileri mevcut.
Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Bölüm hakkındaki genel bilgilerin, ders programı ve öğretim kadrosunun yer aldığı sayfalar.
Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Yönetim, akademik personel, anabilim dalları, lisans ve lisans üstü dersleri, ders ve sınav progları ile laboratuvar linklerinin sunulduğu resmi site.
Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Fakülte, idari, akademik, bölümler, lisans, yüksek lisans ve öğrenciler kategorileri altında, bölümle ilgili çeşitli bilgilerin sunulduğu site.
Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Akademik, idari, öğrenci, kütüphane, etkinlikler, tanıtım, misyon ve vizyon bölümlerinin yer aldığı resmi site.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Özgörev, özgörüş, ar-ge, üniversite, yönetim ve öğrenci işleri bölümlerinin bulunduğu, bölümün resmi sitesi.
Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Akademik tanıtım, akademik takvim, ECTS, öğrenci ve duyuru bölümlerini içeren site.
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Genel bilgiler, akademik personel, sınavlar, plan ve program ve bölümle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı site.
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Akademik kadro, proje, ders, öğrenci rehberi ve bölümden resimlerin yer aldığı site.
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Öğretim elemanları, anabilim dalları, programlar ve linklerin yer aldığı sitede, bölümün misyonu ve vizyonu hakkında bilgilere yer verilmekte.
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Personel, eğitim, çalışma alanları, duyurular ve etkinlikler sayfalarının yer aldığı bölümün sitesi.
[Davinci Mozilla]
Son güncelleme:
1 Şubat 2017 19:06:01 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel