Forskning i psykologi kan handla om allt från hur olika signalsubstanser verkar i hjärnan till hur effektiv psykoterapi är sett utifrån en rad olika perspektiv. Det som binder samman psykologisk forskning är användningen av korrekt metodik och att man tillämpar riktlinjer fastställda av bland andra American Psychology Association. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment.

kategorier 5

Vetenskapsrådets projektdatabas
En söktjänst som tillåter sökning bland Vetenskapsrådets samtliga beviljade projekt och finansieringsärenden. Systemet innehåller övervägande information på svenska. Denna information består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, och dels av information som Vetenskapsrådets olika beslutande instanser har tillfört.
[Doctor Mozilla]
Senast uppdaterad:
mars 9, 2016 at 11:45:07 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt