World Svenska Vetenskap Samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap
6
Här finns: 1) Professionella resurser för bibliotekarier och informationsvetare, d.v.s. resurser som hjälper bibliotekarier och andra informationsvetare i deras arbete. 2) Resurser för biblioteks- och informationsvetares personliga professionella utveckling. 3) Resurser relaterade till akademiska utbildningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap.

kategorier 5

Se också: 1

Informationssökningens När? Var? Hur?
En liten kurs i hur man söker information.
Stormaktstidens bibliotek
Uppsats av Ing-Marie Hassel om 1600-talets Sverige, om framväxten av ett svenskt nationalbibliotek samt om bildandet av de två universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund.
Vad sägs om användare?
Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Magisteruppsats av Åse Hedemark och Jenny Hedman. [PDF]

Denna kategori på andra språk: 7

[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
december 30, 2013 at 6:15:09 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt