World Svenska Vetenskap Samhällsvetenskap
32
Samhällsvetenskap är olika delar av mänskligt vetande inom studier av människor och mänskliga samhällen. Detta inkluderar ekonomi, psykologi, antropologi och flera besläktade områden.

kategorier 7

'Ukâz: irakisk demokrati
Essäer och artiklar som diskuterar nietzscheansk politisk teori, postkolonialism och demokrati, med fokus på mellanöstern och kulturell islam.
Bibo
Artiklar, information och dokument om läsutveckling, dyslexi och relationsutveckling. Av Birgitta Allard och Bo Sundblad. Innehåller även en samling dokument om prov och betyg.
ESBRI
Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning - ESBRI - är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning.
Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES)
De svenska universitetens institutioner för statskunskap samarbetar i ett nätverk för Europaforskning, öppet för forskare, studenter och andra med ett särskilt intresse för Europaforskning.

Denna kategori på andra språk: 29

[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
januari 22, 2017 at 20:52:10 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt