Se också: 1

Aneboda Fiskodling
Finns i Växjö och arbetar med odling av karp för utplantering i sjöar, dammar och andra vattendrag. Information om verksamhet, forskning och effekten av karp för att motverka igenväxning.
Aquagruppen
Företag inom vattenrening.
Fisk & Vattenvård i Norrland AB
Utför miljöutredningar och återställning av vatten i hela Sverige. Exempel på tjänster är provtagningar, upprättande av miljörogram och expertis i juridiska tvister. Sysslar även med produktutveckling av provtagningsutrustning.
Gryaab
Renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Arbetar för att säkra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, genom att omhänderta regionens avloppsvatten och återanvända energi och näringsämnen.
HVR Water Purification AB
Utvecklar och säljer vattenrenare för hushållsbruk.
Konseb AB
Erbjuder olika typer av produkter, tjänster och utbildning inom avloppsrening, slam- och avfallshantering.
NA Miljö & Vattenrening
Produkter framtagna för att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten mot oljor och tungmetaller.
SB-Miljökonsult
Konsultföretag inom vatten- och naturvård. Erbjuder tjänster som fortbildning, recipientkontroll och miljörapportering.
VA Ingenjörerna
Ingenjörsföretag inom vatten och avlopp.
Vattenreningsteknik
Erbjuder service, produkter och reservdelar för vattenrening. Baserat i Hudiksvall, och genomför godkända vattenanalyser runt om i landet.

Denna kategori på andra språk: 4

[Davinci Mozilla]
Senast uppdaterad:
oktober 14, 2015 at 13:35:03 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt