kategorier 1

Se också: 2

Bilder ur Nordens Flora
Projek Runeberg visar "Bilder ur Nordens Flora" skriven av C.A.M. Lindman. Verket som blev fritt att använda år 1999 innehåller beskrivningar och planscher av drygt 650 växter.
Botaniska Föreningen i Göteborg
Vi botaniserar tillsammans i Västsveriges rika flora, lyssnar på spännande föredrag om växter i när och fjärran, deltar i floravårdsarbete.
Flora Nordica
Förteckning över våra växter, ordnade familjevis.
Huperzia selago
Beskrivning av Lopplummer (ur "Den virtuella floran")
Lycopodiaceae
Beskrivning av familjen Lummerväxter (ur "Den virtuella floran")
Lycopodium selago
Beskrivning av Lopplummer (ur "Bilder ur Nordens Flora")
Polypodiaceae
Beskrivning av familjen Ormbunksväxter (ur "Den virtuella floran")
Polypodium vulgare
Beskrivning av Stensöta (ur "Den virtuella floran")
Svenska arter i Linnéherbariet
Med svenska namn presenteras svenska växtarter av Sektionen för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet med en databas som är lätt att söka i.
Sveriges Mykologiska Förening
SMF - arbetar för att underlätta studiet av svampar och för att sprida kunskap om svampar och deras stora betydelse i naturens skeende.
Den virtuella floran
Naturhistoriska Riksmuseet presenterar mer än 1500 svenska växter med beskrivningar och bilder
Den virtuella floran
I 'Den virtuella floran' tillkommer nya sidor kontinuerligt. Den kommer att presentera samtliga i Sverige regelbundet förekommande arter, i första hand de som finns med i Krok&Almquist (1994), men även en del tillfälliga eller numera försvunna arter.

Denna kategori på andra språk: 18

[Tree Mozilla]
Senast uppdaterad:
april 21, 2016 at 5:24:08 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt