Diagnos av skogsskador
Ett verktyg för att diagnosticera svamp- insekts- och klimatskador på skog, samt för att rapportera in skadorna till en databas. Innehåller aktuella uppgifter om skadeläget i Sverige.
Forest Stewardship Council Sverige
Verkar för ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen. Sidan innehåller bl.a. information om standarder och certifiering.
Lövträinstitutet
Nationellt centrum för kunskap och information kring lövträd.
MarkInfo
En informationswebbplats om vegetation och markegenskaper hos svensk skogsmark. Innehåller Ståndortskarteringens databas, med möjlighet att själv ta fram olika typer av statistik.
Skogen i skolan
Ett riksomfattande projekt som syftar till att öka kunskapen om skogen och skogsnäringen, bland annat genom att ge skolan möjlighet att bedriva undervisning i skogen.
Skogforsk
Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Forskning, utbildningar samt försäljning.
Svenska Skogslänkar
Länkar till webbsidor som har anknytning till skog och skogsbruk.

Denna kategori på andra språk: 8

[Chainsaw Mozilla]
Senast uppdaterad:
juni 24, 2013 at 13:15:04 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt