Agronomi, eller jordbruksvetenskap, är vetenskapen och tekniken för att odla eller föda upp växter och djur till människoföda, fibrer och byggmaterial. Inbegriper även skogsbruk.

kategorier 4

Se också: 1

Eggertz & Partner
Innehåller informationsresurser om miljörättsliga regler för massa- och pappersproduktion, sågverk och skogsbruk.
Greppa näringen
Ett projekt som syftar till att göra lantbrukare medvetna om hur de kan minska kväve- och fosforläckage. Webbplatsen innehåller bland annat verktyg för att beräkna växtnäringsbalansen.
Hushållningssällskapet
En regionalt baserad organisation som stöder företagande på landsbygden. Innehåller länkar till hushållningssällskapen i länen.
Odlarna
Samarbetsorganisation för svenska grönsaksodlare. Information om medlemsföretag, kvalitetskontroller och produkter.
Odling i balans
Ett flerårigt projekt som verkar för att hitta vägar till ett resurssnålt, ekonomiskt hållbart jordbruk. Webbplatsen innehåller bland annat en checklista för miljösäkring av gårdar.
Silvitec AB
Utvecklar, marknadsför och säljer redskap och utrustning inom skogsföryngringsområdet.
Stiftelsen Lantbruksforskning
Finansierar forskning inom lantbruksområdet med understöd av lantbruksnäringen. På webbplatsen publiceras forskningsresultat och information om pågående projekt.

Denna kategori på andra språk: 28

[Famer Mozilla]
Senast uppdaterad:
november 22, 2013 at 20:35:05 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt