World Svenska Vetenskap Institutioner
26

kategorier 4

Informationstekniska Standardiseringen
Svenskt standardiseringsorgan för telekommunikationsområdet.
IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Ett nätverk av erfarna och kompetenta personer och har till uppgift att främja de tekniska och ekonomiska vetenskaperna till nytta för det svenska samhället.
Kungl. Vetenskapsakademien
En fristående, icke-statlig organisation med syfte att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap.
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Har som uppgift att genom vetenskap och praktisk erfarenhet främja jord- och skogsbruk. Aktuella nyheter, information om anslag och stipendier, publikationer och kalendarium.
SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ett nationellt institut för utvärdering, provning, mätteknik, F&U. Certifieringorgan för ledningssystem enligt ISO 9000-serien, ISO 14001 och EMAS och produkter enligt EU-direktiv och nationella regler. [På engelska och svenska]

Denna kategori på andra språk: 18

[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
oktober 14, 2015 at 9:45:12 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt