kategorier 5

Se också: 2

Institutet för språk och folkminnen
En statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.
Sfi-länkar
Länkar för den som studerar svenska eller Sverige, samlade av Staffan Burling.
Språkbanken
En språklig referensdatabas vid Göteborgs universitet. Korpusar och ordböcker.
Svensk språkforskning under 1900-talet
Det kände forskaren Bengt Sigurd redogör för utveckling och trender under det förra seklet. [PDF]
Svenska
Skrivregler, grammatik och litteraturhistoria.

Denna kategori på andra språk: 5

[Mozilla with Sparkler]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:15:13 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt