Arkeologi(grekiska): Fornkunskap, det vetenskapliga utforskandet av mänsklig historia med hjälp av bl.a. utgrävning. Arkeologin kan sägas vara en del av historieforskningen men med utgångspunkt i materiella lämningar.

kategorier 2

Se också: 2

Arkeobild
Företag som utför teckning, kartritning och layout. Presentation av den arkeologiska illustratören Franciska Sieurin-Lönnqvist.
Arkeologicentrum
Ett arkeologiskt kunskapsföretag. Information om uppdrag och tjänster.
Arkeologiforum
Diskussionsforum för utbyte av kunskap och erfarenheter.
Arkeologikonsult
Företag som utför arkeologiska undersökningar, utredningar, kulturmiljöbeskrivningar samt beställarstöd. Information om företagets tjänster samt rapporter från arkeologiska undersökningar.
Diskussionsgruppen Nordisk arkeologi
En lista för alla som är intresserade av arkeologi och närliggande ämnen. Listan är öppen för arkeologer såväl som icke arkeologer.
Eketorps borg
Fornborg på Öland. Museum och aktiviteter för besökare.
Fornsök
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar i Sverige.
Föreningen bronsålder i Norrköping
Förening kring Hällristningsmuseet Himmelstalund som bl. a. arrangerar guideturer till ristningarna.
Järnåldern i Österbotten
Om de utgrävningar i finska Österbotten som tyder på bebyggelsekontinuitet från förromersk järnålder till medeltid.
Martin Rundkvists arkeologi
Personlig webbplats om arkeologi av Martin Rundkvist.
Museiverket arkeologi
Museiverket i Finland, arkeologiska avdelningen. Officiell information om fornlämningar i Finland.
Osteologiska föreningen
Förening för osteologer i Sverige. Information om osteologi, om föreningens verksamhet och hur man blir medlem, samt tidskriften Benbiten.
R-info kultur
Företag som leds av Gerhard Flink och Ingela Norlin. Arbetar med information, trycksaker, utställningar, guidning, föredrag och fornminnesinventering.
Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar
Även benämnd UV, bedriver uppdragsverksamhet. Aktuella arkeologiska utgrävningar, rapporter och övrig information.
Societas archaeologica Upsaliensis - SAU
Stiftelse som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning. Information om tjänster och projekt.
Svenska arkeologiska samfundet
Organisation för samverkan mellan svenska arkeologer. Information om verksamheten.
Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut
En sammanslutning av amatörforskare som bl. a. arbetar med arkeologi och marinarkeologi. Om kultplatsen Rösaring, Fornsigtuna, ärkebiskopsborgen Almarestäket och Mälardalens äldsta fornborg.
Vikingabrons
Forskning kring vikingatida och tidigmedeltida metallteknik. Litteraturhänvisningar och länkar kring arkeologi och metallhantverk i forntid och tidig historisk tid.
Wallin kulturlandskap och arkeologi
Företag som arbetar med kulturlandskapsfrågor och arkeologi. Kortfattad information om aktuella uppdrag och rapportexempel.
Yangshaoprojektet
Projekt som drivs av Magnus Reuterdahl och Johan Klange, med syfte att öka kunskapen om den neolitiska Yangshaokulturen och kinesisk arkeologi. [Delvis på engelska]

Denna kategori på andra språk: 22

[Mozilla Digging]
Kategoriredaktör
informator
Senast uppdaterad:
juli 1, 2016 at 8:15:06 UTC
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt