Scientologin bygger på L. Ron Hubbards dianetik, en andlig teknik som avser att ge människor ett nytt självmedvetande. Det viktigaste sakramentet är auditeringen som vill göra människa fri från mentala blockeringar (engram). Scientologikyrkan har kritiserats hårt främst för sin kursverksamhet där man tar ut stora belopp av privatpersoner för att utbilda dem i sina läror. Man kritiseras också för sina mycket långtgående ansträngningar att hålla de heliga skrifterna hemliga, bl.a. genom att stämma alla som försöker offentligöra dem. OBS! Invändningar och anklagelser mot scientologin listas inte i denna kategori utan i Motsatta åsikter

kategorier 1

Religious Technology Center
RTC:s syfte är att skydda allmänheten från felaktig användning eller missbruk av dianetiken och bevaka att scientologins religiösa teknologier förblir hos dess rättmätiga ägare.
Scientologi.nu
Information från scientologkyrkan inklusive artiklar och möjlighet att beställa böcker.
Scientologikyrkan Göteborg
Information om scientologin och kyrkans verksamhet i Västsverige.
Återupprättandet och garanterandet av religionsfriheten
Ett upprop för religionsfrihet i pdf-format. Utgivet av Scientologikyrkans Europakontor.

Denna kategori på andra språk: 14

[Mozilla Angel]
Senast uppdaterad:
augusti 19, 2015 at 18:01:00 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker